Odziv Ministrstva za izobraževanje na očitke SVIZa, ki grozi s stavko: “Že ves časi si prizadevamo za zdravo učno okolje!”

0
370
Ljubljana, MIZS. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. (Foto: Nik Jevšnik / STA)

Ministrstvo za izobraževanje šolstvo in šport si od začetka epidemije covida-19 prizadeva za varno in zdravo učno okolje tako za zaposlene kot udeležence izobraževanja, za ukrepe, povezane z delom zaradi covida-19, pa je bilo od začetka epidemije na polju vzgoje in izobraževanja namenjenih več kot 70 milijonov evrov, so na MIZŠ zapisali v odzivu na očitke Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije. V nadaljevanju objavljamo celoten odziv MIZŠ: 

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport si od prvega dneva epidemije prizadevamo za varno in zdravo učno okolje – tako za zaposlene kot udeležence izobraževanja. Na ministrstvu ves čas aktivno in redno sodelujemo z vzgojno-izobraževalnimi zavodi in jim pomagamo pri reševanju dilem in izzivov, povezanih z izvajanjem ukrepov za preprečevanje širjenja virusa ter tudi z izzivi glede odsotnosti zaposlenih in izvajanjem izobraževanja.

Zavedamo se preobremenjenosti, s katero se zaradi trenutnih razmer soočamo na vseh področjih družbe.

Predstavnikom vzgojno-izobraževalnih zavodov smo prisluhnili. Ministrica prof. dr. Simona Kustec je za aktualno šolsko leto 2021/22 izdala Sklep o nujnih ukrepih na področju kadrovske problematike, ki so potrebni za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov. Na podlagi tega sklepa se v pedagoški proces pod vodstvom mentorja lahko vključijo tudi študenti.

V novembru je bil sklep dodatno dopolnjen z možnostjo dodatnega zaposlovanja svetovalnih delavcev.

S sprejetjem PKP10 pa je vzgojno-izobraževalnim zavodom dana možnost, da lahko zaradi nujnih delovnih potreb sklenejo pogodbo o zaposlitvi za določen čas brez objave prostega delovnega mesta, in sicer do 31. avgusta 2022.

V četrtek, 3. februarja 2022, je ministrica prof. dr. Simona Kustec podpisala še dodaten sklep, s katerim se zagotavljajo še dodatna sredstva za plačilo nadomeščanj, saj se, kot smo že zapisali, zavedamo, da se šole in zavodi soočajo z velikim številom odsotnih strokovnih delavcev, posledično pa so obremenitve tistih, ki ostajajo na delovnih mestih, toliko večje. Tako se z namenom zagotavljanja nemotenega delovanja osnovnih šol, osnovnih šol s prilagojenim programom, glasbenih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami od januarja 2022 do najdlje 30. junija 2022 določa obseg dodatnih sredstev za plačilo nadomeščanj, v skupni vrednost 2 milijona evrov – razporeditev sredstev .

Od začetka epidemije je bilo za ukrepe, povezane z delom zaradi covid-19, na polju vzgoje in izobraževanja namenjenih preko 70 milijonov evrov, med njimi za dodatke za nevarnosti in posebne obremenitve, za delo v rizičnih razmerah, dodatke za ravnatelje in direktorje, kritje nadomestil plač za čakanje na delo, za nadomeščanje.

Skladno s sprejetim sklepom Vlade Republike Slovenije, dne 3. 2. 2022, bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport aktivno sodelovalo tudi preko vladne pogajalske skupine za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati.

Dodajamo še tabelo financiranja ukrepov 2020-2022. Te vrednosti pa ne vsebujejo sredstev, ki jih je za dodatke za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, občinam izplačalo Ministrstvo za finance in so bila namenjena zaposlenim v osnovnih in glasbenih šolah ter vrtcih. Financiranje ukrepov 2020 2022

J.S., Vir: gov.si