Otroci naj, če je le mogoče, prihajajo v šolo peš ali s kolesom! Tako razvijajo svoje veščine!

0
163
(Foto: STA)

Na Agenciji za varnost prometa opozarjajo, naj starši spodbujajo otroke k aktivnemu prihodu v šolo, torej peš, s kolesom ali navadnim skirojem. Otroci bodo tako lahko razvijali veščine varne mobilnosti in izgrajevali samostojnost, je na dogodku agencije o pomenu prometne varnosti na današnji drugi šolski dan dejala v. d. direktorice Simona Felser.

Agencija je pristopila tudi k sodelovanju pri kampanji Za manj kot dva je avto doma. Ta kampanja spodbuja, da pot, krajšo od dveh kilometrov, opravimo na druge načine kot z avtomobilom. “Želimo si, da bi vplivala na čim več staršev in otrok, saj vemo, da je aktiven prihod v šolo koristen zaradi zdravja, druženja, komuniciranja, okolja in lahko prispeva k boljšim rezultatom pri učenju,” je prepričana Felser.

Izpostavila je, da lahko k premiku od pasivnega k aktivnemu prihodu v šolo vplivajo spodbujanje varnih šolskih poti in vzpostavljanje območij omejene hitrosti, ki so z ustreznimi infrastrukturnimi ukrepi pomemben element za zagotavljanje prometne varnosti in trajnostno mobilnost v naseljih, spodbujanje aktivne varnosti, kot je dosledno nošenje zaščitne kolesarske čelade, tehnično brezhibno in opremljeno kolo ter uporaba odsevnih elementov pri pešcih, promocija pešbusov in bicivlakov in dobra prometna vzgoja otrok in kontinuirane kampanje za ozaveščanje voznikov.

Za manj kot dva je avto doma je kampanja Inštituta za politike prostora, s katero opozarjajo, da je več kot 50 odstotkov dnevnih poti, ki jih opravimo z avtomobilom, krajših od dveh kilometrov. “Pomembno je, da vsi udeleženci v prometu premislimo, katere so tiste kratke poti, ki jih sicer opravimo z avtomobilom in bi jih lahko opravili peš, s kolesom, skirojem, rolko,” je spodbudila vodja projektov na inštitutu Nela Halilović.

V inštitutu menijo, da je nujno otrokom omogočiti samostojno in aktivno pot v šolo. “Otroci, ki gredo v šolo samostojno, se učijo odgovornosti zase in za druge ter postajajo suvereni udeleženci v prometu. Praviloma ti otroci lažje sledijo pouku, aktivna pot v šolo je pomembna za njihovo dobro počutje, zdravje, njihov telesni in duševni razvoj,” je naštela.

Minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda pa je opozoril, da morajo odrasli paziti, da se v prometu obnašajo vzorno in odgovorno, da ne bodo slab zgled svojim otrokom. “Zlasti so občutljivi otroci in mladostniki, ki vidijo, kako se obnašamo in lahko na tak način prevzamejo naše grde navade,” je pojasnil.

Da morajo biti odrasli vzgled svojim otrokom s tem, da spoštujejo cestnoprometne predpise, je poudaril tudi vodja sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi Ivan Kapun. “Pomembno je, da mladostniku zagotovimo prevozno sredstvo, ki je tehnično brezhibno, osvetljeno, da ima otrok zaščitno čelado in pa seveda, da ga učimo strpnosti in pravil v cestnem prometu,” je opisal naloge staršev.

Ravnateljica osnovne šole dr. Vita Kraigherja Tanja Rozman je dejala, da učence o varnem vključevanju v promet opozarjajo tudi v šoli. Z namenom motiviranja učencev, da se v šolo in na popoldanske aktivnosti podajo peš ali s kolesom, se šola vključuje tudi v številne preventivne akcije. “Starši naj se s svojim otrokom večkrat opravijo peš v šolo in jih ob tem opozarjajo na pasti in nevarnosti, ki se na poti pojavljajo,” je spodbudila starše.

Mestna občina Ljubljana nadaljuje z akcijo Bodi vZOOren, bodi poZOOren, v kateri štiri živali opozarjajo na štiri prometna področja. Zebra, želva in tiger opozarjajo na prečkanje ceste na prehodih za pešce, uporabo čelade, ščitnikov, kresničk, odsevnikov in vidnih barv, slon pa predstavlja avtobus in trajnostno mobilnost, je danes dejal podžupan Boštjan Koritnik.

Današnji dogodek je potekal na ploščadi pred Osnovno šolo dr. Vita Kraigherja v Ljubljani, kjer so se učenci od prvega do petega razreda v družbi policistov preizkušali na različnih poligonih, s posebnim preizkusom pa so spoznavali pomen doslednega nošenja zaščitne kolesarske čelade.

C. R., STA