Park medgeneracijskega sodelovanja v Kočevju

0
577
(Foto: FB Park medgeneracijskega sodelovanja)

Na mestu, kjer je bil prej ob stavbi Društva upokojencev Kočevje travnik z nekaj igrali, je občina Kočevje skupaj z Ljudsko univerzo Kočevje in OŠ Ljubo Šercer uredila park sodelovanja, namenjen druženju in aktivnostim vseh generacij. Med drugim so uredili orodja, prilagojena starejšim in gibalno oviranim, ter orodja za razgibalni trening mladih.

 

Cilj občine in partnerjev v projektu je bil urediti prostor za druženje in varno gibanje vseh generacij, za kar so na skupno 1300 kvadratnih metrih površine oblikovali dve območji. Na spodnjem delu je postavljenih več elementov urbane opreme za druženje, v zgornjem pa več novih lesenih igral in elementov, namenjenih ohranjanju osnovne motorike starostnikov in podobno gibalno sposobnih. Ohranili so tudi dosedanja otroška igrala, uredili javno razsvetljavo in utrdili povezovalno pot.

V tako na novo urejenem parku že izvajajo številne delavnice na temo medgeneracijskega sodelovanja, zdravega načina življenja in ponovne uporabe materiala, od tečajev kočevarščine in plesa do učenja modernih tehnologij.

Po besedah Melite Oražem iz Ljudske univerze Kočevje gre za delavnice, ki jih v okviru projekta Park medgeneracijskega sodelovanja izvajajo že od lani jeseni, zdaj pa so aktivnosti preselili tudi na prosto v sam na novo urejen park.

Med drugim člani Društva upokojencev Kočevje vrtčevskim otrokom in učencem nižjih razredov osnovnih šol pripovedujejo zgodbe, kar tudi posnamejo. Do avgusta sledi še spoznavanje Kočevske in mesta Kočevje.

Projekt je stal 150.000 evrov, od tega so 80.000 evrov dobili iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

J.S., STA