Pravilnik o napredovanju v vzgoji in izobraževanju: Pomočnice vzgojiteljic bodo lahko napredovale v mentorja, druge spremembe so na odstavnem pasu

0
811
Fotografija je simbolična (Foto: Pixabay)

Med javno obravnava predloga sprememb pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive so v Svizu po pričakovanju nasprotovali zaostritvi kriterijev glede sodelovanja pri mednarodnih konferencah in objave člankov. Zato bodo v pravilnik vnesli samo dopolnitve glede napredovanja pomočnic vzgojiteljic.

 

Omenjeni pravilnik ureja pogoje in postopek za napredovanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je sredi julija v enomesečno javno razpravo posredovalo predlog sprememb pravilnika, s katerim so posegli na dve področji napredovanja v nazive.

Del, ki so ga pozdravili tudi v šolskem sindikatu Sviz, ureja pogoje in postopek za napredovanje vzgojiteljic predšolskih otrok – pomočnic vzgojiteljic v naziva mentor in svetovalec. Ministrstvo bo tako te predloge vneslo v pravilnik, spremembe pa bodo začele veljati 1. septembra.

Drugi del predlaganih sprememb pravilnika pa so skritizirali, še posebej spremembo vrednotenja dodatnih strokovnih del in nalog (predvsem nekaj bolje točkovanih) za vse strokovne delavce.

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so zapisali, da si večina strokovnih delavcev v sklopu zahtevnejšega dodatnega strokovnega dela točke, ki prinesejo višji naziv, pridobiva s sodelovanjem pri mednarodnih konferencah in s strokovnimi članki, mednarodne konference pa da so pogosto organizirane tako, da so izpolnjeni zgolj minimalni pogoji, določeni s pravilnikom, tako v obsegu kot v raznolikosti mednarodne udeležbe. Na ministrstvu menijo, da je kakovost vsebine prispevkov in njihova časovna izvedba vprašljiva, moti pa jih domnevno ponavljanje istih vsebin pod različnimi naslovi, nerecenziranost prispevkov itd. Velika so odstopanja med deklariranim in dejansko izvedenim programom mednarodnih konferenc na račun nižje kakovosti. Na ministrstvu se jim je zdela problematična tudi kakovost vsebine strokovnih člankov, ki jih strokovni delavci objavljajo v strokovnih časopisih in pedagoških revijah.

Ko gre za sodelovanje na mednarodnih konferencah, so kot kriterij za pridobitev točk predlagali predstavitev prispevka v tujem jeziku in objavo v zborniku v tujem jeziku, namesto strokovnih člankov pa bi med kriterije zapisali objavo znanstvenih člankov.

Po mnenju šolskih sindikatov Sviz-a in Sonca bi ta zaostritev kriterijev otežila ali celo onemogočila napredovanje v nazive.

Z ministrstva so za STA sporočili, da so dobili največ pripomb na ta del predlaganih sprememb, zato ne bodo uresničili, pač na to temo razpravljali s Sviz-om in širšo strokovno javnostjo.

J.S., STA