Ravnatelj Danilo Katz, Avstrija: “Po naših izkušnjah lahko samotestiranje brez problema opravijo vsi otroci”

0
1981
Ravnatelj Danilo Katz (Foto: FB DK)

Ravnatelj dvojezične Ljudske šole v St. Michaelu/Šmihelu na avstrijskem Koroškem, Danilo Katz, je za Demokracijo pojasnil najbolj pomembne zadeve v zvezi s testiranjem oziroma samotestiranjem šoloobveznih otrok v Avstriji in nošenja mask v šolah.

 

DEMOKRACIJA: Od kdaj se šolobvezni otroci v Avstriji testirajo?

Katz: Testirajo se od februarja dalje. Antigensko (s HAT hitrimi testi, op. u.) se testirajo dvakrat tedensko, s tem šolskim letom pa smo uvedli še PCR teste. Testirajo se torej trikrat tedensko: ob ponedeljkih in petkih je testiranje antigensko, vsak torek pa s PCR testom.

DEMOKRACIJA: Kako poteka testiranje?

Katz: Otroci opravijo testiranje sami. Na naši šoli uporabljamo teste dveh proizvajalcev. Za prvi in drugi razred od enega, za tretji in četrti razred pa od drugega proizvajalca. Otroci se zjutraj usedejo na svoj prostor. Učitelji jim prinesejo teste, po testiranju počakajo na rezultate. To traja dve do tri minute. Pri PCR testih je malo drugače, saj gredo ti testi v laboratorij, rezultati pa so znani naslednji dan.

DEMOKRACIJA: Ali se testirajo vsi otroci?

Katz: Na naši šoli se testirajo vsi. Trenutno so trije, ki so preboleli virus, tem se ni treba testirati.

DEMOKRACIJA: Kako so testiranje sprejeli starši otrok?

Katz: Pri nas je že od začetka vse dobro funkcioniralo. Starše smo intenzivno informirali v obeh jezikih, dodatno smo pripravili filme, kako se testira. Ni bilo težav, vsi se testirajo, razen treh prebolevnikov. Vsi starši seveda niso bili navdušeni, ampak je prevladalo zaupanje v šolo, znanost, delno tudi v politiko.

DEMOKRACIJA: Ali so starši otrok lahko prisotni pri testiranju?

Katz: Na začetku smo staršem to ponudili, nekateri so bili zraven. Potem, ko so videli, da lahko otroci sami opravijo testiranje, pa ni bilo več koga zraven.

DEMOKRACIJA: Ali so kateri starši odklonili testiranje svojih otrok?

Katz: Testiranja ni odklonil nobeden, pri nas so vsi v šoli, nobeden svojega otroka ni odjavil. Na nekaterih drugih šolah pa so bili nekateri primeri odjav.

DEMOKRACIJA: Kako poteka v Avstriji šolanje od doma za tiste, ki se ne želijo testirati?

Katz: Pravico imajo do šolskih knjig, ne pa tudi navodil. Vse je odvisno od staršev. Na koncu leta morajo opraviti izpit iz celotne letne učne snovi.

DEMOKRACIJA: Kaj bi glede na vaše izkušnje svetovali staršem otrok v Sloveniji?

Katz: Naše izkušnje so takšne, da lahko test brez problema opravijo vsi otroci. Važno je, da so v šoli, da imajo stike z drugimi. Testiranje je dobra možnost, da se takoj zaznajo morebitne okužbe v družinah in tako reagira, da gre tisti otrok oziroma razred v karanteno, pouk za ostale pa poteka naprej. Imamo tudi dobro podporo z ministrstva, medsebojno zaupanje, kar je zelo pomembno.

DEMOKRACIJA: Ali morajo otroci maske na šolah obvezno nositi?

Katz: Maske so obvezne na hodnikih, ko otroci vstopajo na šolo, jih morajo obvezno nositi. Ko pridejo do svojega prostora za pouk, jih lahko snamejo.

DEMOKRACIJA: Kako spoštujejo ukrepe na šolah učitelji?

Katz: V veliki večini jih spoštujejo. Na Koroškem je bil en primer, ko učiteljica ukrepov ni spoštovala. Dobila je odpoved.

DEMOKRACIJA: Kako je v Avstriji s cepljenjem učiteljev?

Katz: Cepljenih je približno 80% učiteljev. Na naši šoli smo vsi razen dveh, ki imata protitelesa.

Pripravil: S. V.