Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2022/2023 – na voljo 19.541 vpisnih mest

0
693
(Foto: gov.si)

Vlada Republike Slovenije je podala soglasje k vsebini razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2022/2023.

 

 

Značilnost razpisa je, da univerze oziroma fakultete postopoma prilagajajo razpisna mesta potrebam po diplomantih.

Razpisna mesta je povečala Univerza v Ljubljani na Fakulteti za elektrotehniko v dveh programih, na Filozofski fakulteti (nov univerzitetni program Portugalski jezik in književnost) in na Pravni Fakulteti.

Univerza v Mariboru je razpisna mesta povečala na Fakulteti za strojništvo in Fakulteti za gradbeništvo, prometno in inženirstvo in arhitekturo, Univerza na Primorskem pa na Fakulteti za vede o zdravju. Vpisna mesta sta povečali tudi Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin in Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu.

Za študijsko leto 2022/2023 bo na voljo skupaj 19.541 vpisnih mest za vpis v 1. letnik za redni in izredni študij, in sicer 16.377 mest za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije (EU) , 1.061 mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in 2.053 mest za tujce, ki prihajajo iz držav, ki niso članice EU.

Vpisna mesta za študijsko leto 2022/2023 razpisujejo naslednji visokošolski zavodi:

  • 5 javnih visokošolskih zavodov – Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ) in Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto (ta bo kot javni visokošolski zavod v prihodnjem študijskem letu vpisoval študente le v primeru, da bodo pravočasno speljani vsi postopki za začetek opravljanja dejavnosti), ter
  • 10 zasebnih visokošolskih zavodov s koncesijo: Univerza v Novi Gorici, Nova Univerza, Univerza v Novem mestu, Fakulteta za dizajn, Fakulteta za tehnologijo polimerov, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Gea College – Fakulteta za podjetništvo, Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije ter Visoka šola za varstvo okolja.