Simonitijev zbornik 2021

0
570
Naslovnica (Foto: Muzej novejše zgodovine)

V Muzeju novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani so v ponedeljek, 21. marca 2022, predstavili Simonitijev zbornik, ki ga je uredil dr. Marko Štepec. Pripravili in izdali so ga ob 70-letnici zgodovinarja, univerzitetnega profesorja in ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija.

 

Spomnimo. Dr. Vasko Simoniti je bil do upokojitve profesor srednjeveške zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Pod njegovim mentorstvom so nastale številne odlične diplomske, magistrske in doktorske naloge. Hkrati je bil ves čas družbeno zelo aktiven, saj pripada intelektualnemu krogu Nove revije.

Zbornik sta predstavila direktor muzeja dr. Jože Dežman, ki je bil pobudnik tega zbornika in urednik dr. Marko Štepec. Kot je ob tem povedal dr. Dežman nikakor ni naključje, da so zbornik pripravili in izdali v muzeju, saj je dr. Simoniti leta 1998, ob Dragu Jančarju in Alenki Puhar, pomembno prispeval k prelomni razstavi »Temna stran meseca«, v kateri se je, kot je zapisal publicist Ivo Žajdela za Družino, kakšna muzejska hiša na Slovenskem prvič po demokratizaciji lotila prikaza zločinov iz časa komunizma. Se pravi iz časa propadla Jugoslavije.

Urednik dr. Marko Štepec je predstavil vsebino zbornika, ta obsega 343 strani, pripravilo ga je 33 avtorjev, njegova struktura pa je tridelna. Osnova zbornika so bili prispevki, ki jih je vrsta znanih osebnosti izrekla na e-posvetu, ki ga je direktor Muzeja NZS dr. Jože Dežman pripravil ob Simonitijevi okrogli obletnici 23. marca 2021. Ker so bili prispevki vsebinsko tehtni, so se odločili, da k sodelovanju povabijo še druge avtorje in prispevke izdajo v posebnem zborniku. K sodelovanju so povabili raziskovalce, muzealce in pisce različnih področjih, ki so se z veseljem odzvali s prispevki. Nastal je tridelni zbornik. Ta se v prvem delu posveča zgodovinopisju, v drugem delu prinaša izbrana poglavja o zgodovinskih obdobjih in problematiki, ki je v sozvočju z raziskovalnimi področji dr. Vaska Simonitija, tretji del pa predstavlja besedila, povezana s slovensko kulturno-zgodovinsko dediščino, njenim hranjenjem in oblikovanjem javnega spomina.

Po mnenju dr. Štepca zbornik ne skriva, da je nastal v Muzeju novejše zgodovine Slovenije in se zato od podobnih izdelkov (Melikovega, Gestrinovega, Grafenaurjevega in podobnih zbornikov) ločuje po lepem oblikovanju. Zbornik je pri tem bogato opremljen s fotografskim gradivom, drobci iz razstav in zapisov o razstavah. Na koncu predstavitve se je dr. Simoniti zahvalil za pozornost in vsebinsko zelo bogat zbornik. Cena res zanimivega zbornika je 18,00 evrov.

Naročila: Muzej novejše zgodovine Slovenije

M.B.