Sprejem novega Evropskega raziskovalnega prostora je izjemen dosežek slovenskega predsedstva

0
501
Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec. (Foto: Daniel Novaković, STA)

Ministri EU za raziskava so sprejeli nov način upravljanja Evropskega raziskovalnega prostora in akcijski načrt za naslednja tri leta. V sprejetih priporočilih Pakta za raziskave in inovacije so se države članice zavezale sklopu skupnih načel in vrednot EU, prednostnim področjem za ukrepanje ter naložbam in reformam.

 

Predsedujoča Svetu, ministrica za izobraževanje, znanost in šport, prof. dr. Simona Kustec je ob zaključku Sveta EU poudarila: »Danes je velik dan za evropsko znanost. Sprejem novega Evropskega raziskovalnega prostora je pomemben mejnik za znanost in hkrati izjemen dosežek slovenskega predsedstva. Z novim načinom upravljanja in sprejetim akcijskim načrtom bomo povečali učinkovitost raziskav in inovacij, omogočili hitrejše odzivanje na ključne izzive družbe in večje učinke za evropske državljane.«

Predsedujoča Svetu, ministrica za izobraževanje, znanost in šport, prof. dr. Simona Kustec je ob zaključku Sveta EU poudarila: »Danes je velik dan za evropsko znanost. Sprejem novega Evropskega raziskovalnega prostora je pomemben mejnik za znanost in hkrati izjemen dosežek slovenskega predsedstva. Z novim načinom upravljanja in sprejetim akcijskim načrtom bomo povečali učinkovitost raziskav in inovacij, omogočili hitrejše odzivanje na ključne izzive družbe in večje učinke za evropske državljane.«

Ob sprejetih sklepih o novem upravljanju ERA so ministri sprejeli tudi javno-politični načrt ERA za naslednja tri leta, ki vsebuje 20 aktivnosti za učinkovito uresničevanje zastavljenih ciljev. Ob načrtu so prvič v zgodovini Evropskega raziskovalnega prostora ministri sprejeli vključevanje deležnikov v strukturno upravljanje ERA, kar bo okrepilo sodelovanje med raziskavami in okoljem ter pospešilo razvoj. Deležniki, ki bodo imeli mesto v upravljavskih strukturah ERA so predstavniki univerz, raziskovalnih inštitutov, gospodarstva, raziskovalnih agencij, akademij, različnih agencij, in raziskovalnih združenj.

Predsedujoča Svetu EU za raziskave, prof. dr. Simona Kustec, je ob sprejemu izpostavila: »Akcijski načrt, vključitev deležnikov in vitko upravljanje z dvema krovnima odboroma vzpostavljajo nov Evropski raziskovalni prostor, ki ne bo usmerjen samo v prost pretok raziskovalcev, znanja, podatkov in tehnologij, ampak tudi v združen pristop držav k reševanju skupnih izzivov.« V okviru sprejetih priporočil Pakta za raziskave in inovacije so se namreč države članice zavezale tudi skupnim: · načelom in vrednotam EU na področju raziskav in inovacij,· prednostnim področjem za ukrepanje,· naložbam in reformam ter · poenostavljenemu procesu usklajevanja in spremljanja politik.

Raziskave in inovacije ključne za pospešitev digitalnega in zelenega prehoda. Jasno sporočilo, ki so ga ministri dali v razpravi je, da bodo raziskave in inovacije igrale izjemno pomembno vlogo pri vseh evropskih pobudah: Bauhaus, Hera in paketa Fitfor55. Zato bo implementacija novega Evropskega raziskovalnega prostora ključna tudi za pospešitev zelenega in digitalnega prehoda. Ob tem so ministri izpostavili, da je potrebno dvigniti sredstva, namenjena raziskavam, a hkrati delati na učinkoviti porabi.

Dosežki slovenskega predsedstva

V sklepnem delu zasedanje je ministrica prof. dr. Kustec predstavila ključne dosežke slovenskega predsedstva, med katerimi je izpostavila sprejem evropskih partnerstev: »Skupne naložbe v višini več deset milijard evrov na ravni EU in na nacionalni ravni so pomemben dosežek slovenskega predsedstva, ki bodo imele jasne koristi za državljane in državljanke EU, temeljile bodo na načelih odprtosti, vključenosti in preglednosti ter vodile Evropo k doseganju zelenega prehoda, digitalne preobrazbe in večje odpornosti na ključnih področjih.«

Poseben dosežek slovenskega predsedstva pa je tudi Ljubljanska deklaracija za enakost spolov v raziskavah in inovacijah, ki jo je podprlo kar 35 evropskih držav. Evropska komisarka Mariya Gabriel  je deklaracijo označila kot pomemben mejnik, ki mu je potrebno slediti. Na novinarski konferenci po zasedanju Sveta se je zahvalila ministrici prof. dr. Kustec za vse premike med uspešnim predsedovanjem Slovenije na področju raziskav in inovacij.

Vir: gov.si