Učinkovitost ministrstva in sklada pri spodbudah za usposabljanje dijakov in študentov

0
300
(Foto: STA, N.T.)

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS sta bila v obdobju od leta 2017 do konca marca 2021 pri dodeljevanju spodbud za krepitev praktičnega usposabljanja dijakov in študentov pri delodajalcih delno učinkovita, kaže objavljena revizija računskega sodišča.

Kot so pojasnili na sodišču, je revizija obsegala presojo učinkovitosti v okviru programa Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela v letih 2016-2017 ter v okviru programa Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela 2018-2022.

V okviru obeh programov je bilo v obravnavanem obdobju skupaj na voljo 29,8 milijona evrov, od česar 80 odstotkov predstavljajo sredstva Evropskega socialnega sklada, preostali del pa sredstva ministrstva. Glavnina sredstev je bila namenjena izplačevanju spodbud delodajalcem, ki so izvajali praktično usposabljanje dijakov srednjih poklicnih šol in študentov višjih strokovnih šol na delovnem mestu.

J.S., STA