V Občini Bistrica ob Sotli bodo zgradili novo telovadnico in vrtec

0
744
Načrt (Foto: FB OŠ Bistrica ob Sotli)

Občina Bistrica ob Sotli načrtuje konec leta ali v začetku leta 2023 gradnjo novega vrtca in telovadnice s podzemno garažo pri tamkajšnji osnovni šoli, na robu trškega jedra. Na občini so vrednost naložbe ocenili na dobrih pet milijonov evrov, pred začetkom gradnje pa je treba porušiti obstoječo telovadnico in gasilski dom ob šoli.

 

 

Z izvedbo projekta bosta vrtec Bistrica ob Sotli in osnovna šola po oceni občine pridobila primerne, kakovostne, večje in sodobne prostore za izvajanje osnovnošolske vzgojno izobraževalne dejavnosti.

To bo tudi pozitivno vplivalo na demografski, družbeni, socialni, pa tudi na ekonomski razvoj območja in občine, saj vsaka osnovna šola in vrtec predstavljata vitalni del kraja in center izobraževalnega dogajanja, ki omogoča ne samo izvajanje izobraževalnih procesov, temveč nudi tudi tvorno sobivanje vseh generacij in zagotavlja obstoj in razvoj kraja, so ocenili na občini.

Z novo večnamensko telovadnico bodo zagotovljene tudi kakovostne športnorekreacijske površine za vse krajane Bistrice ob Sotli. Po navedbah občine se bo izboljšala oz. dvignila sama kakovost prostora, saj se bo novogradnja izvedla tako, da bo s stavbo osnovne šole tvorila enovito podobo šolskega kompleksa.

“Projekt občini prinaša mnoge koristi, ki se kažejo na dolgi rok in jih je težko ustrezno ovrednotiti, saj ima večina teh koristi indirekten vpliv na blagostanje prebivalstva ter razvoj naselja in šolskega okoliša. Ta nedvomno pripomore k napredku naselja, šolskega okoliša in občine ter je zato družbeno-ekonomsko upravičena,” navajajo na bistriški občini.

Investitor gradnje novega vrtca predvideva dva oddelka prvega starostnega obdobja in tri oddelka drugega starostnega obdobja, v katere bi lahko vpisali od 52 do 70 otrok, odvisno od sestave oddelkov. Pri novogradnji pa bodo upoštevani tudi vsi pripadajoči prostori za oddelke.

J.S., STA