V Pamečah bo kmalu stal nov vrtec

0
784
vrtec (Foto: Pixabay)

Mestna občina Slovenj Gradec bo v Pamečah zgradila vrtec, v okviru naložbe pa tudi večnamensko dvorano. Za zdaj načrtuje, da bo projekt izvedla z javno-zasebnim partnerstvom. Mestni svetniki so se na sredini seji seznanili tudi s tremi končnimi poročili nadzornega odbora občine, medtem ko nadzor poslovanja občinskih MPIK in Spoturja še poteka.

 

Vrtec Slovenj Gradec ima 12 enot v slovenjgraški in mislinjski občini, trenutno pa te enote obiskujejo 904 malčki. Ena od enot je že v Pamečah, kjer so dva oddelka uredili v stanovanjskem bloku, po izgradnji novega vrtca pa bodo omenjena oddelka preselili na novo lokacijo.

Za naložbo so se na občini odločili zaradi naraščanja vpisa v vrtec, kar sovpada tudi z intenzivnejšo gradnjo novih stanovanj v občini v zadnjem obdobju. V Pamečah bodo zgradili vrtec z osmimi oddelki in možnostjo še enega dodatnega. Hkrati bodo za potrebe društev in lokalnega okolja zgradili večnamensko dvorano, ki jo bodo malčki v dopoldanskem času uporabljali za telovadnico in prireditve.

Trenutno ni odprtega nobenega razpisa države, na katerega bi se občina lahko prijavila za pridobitev sredstev za sofinanciranje te večmilijonske naložbe, zato so se odločili, da bodo naložbo izvedli z javno-zasebnim partnerstvom.

Mestni svetniki so v sredo potrdili osnutek odloka, ki bo to urejal, ter predinvesticijsko dokumentacijo za projekt. Dokončno bodo odlok, ki predvideva 15-letno koncesijsko razmerje z izbranim koncesionarjem, sprejemali verjetno v maju, nato pa bodo stekli nadaljnji postopki.

Župan Tilen Klugler je ocenil, da interes zasebnikov za tovrstno gradnjo in nadaljnje upravljanje z objektom obstaja, občina je namreč že prejela dve vlogi o zainteresiranosti potencialnih investitorjev. Načrtujejo, da bi vrtec v uporabo ponudili proti koncu leta 2025, izbranemu koncesionarju pa bo občina plačevala letno uporabnino. Njena višina bo znana po izbiri koncesionarja in zaključenih pogajanjih.

Slovenjgraški mestni svetniki so se seznanili tudi s poročilom o delu nadzornega odbora občine za lani. Predsednica nadzornega odbora Suzana Mlakar je predstavila tri končna poročila, iz katerih izhaja, da nadzorniki večjih nepravilnosti niso ugotovili. Mlakar je ob predstavitvi povedala še, da že poteka tudi nadzor v občinskem podjetju MPIK, javnem zavodu Spotur in glede poslovanja bazena. “Poročilo bo predvidoma predstavljeno v maju,” je napovedala.

Mestni svetniki so potrdili tudi zaključni račun občine za lansko leto, ki ga je zaznamovala ujma s poplavami in plazovi. Zaključni račun kaže realizacijo prihodkov v višini 88 odstotkov oz. v višini 55,7 milijona evrov. Odhodki občinskega proračuna pa so bili realizirani 82-odstotno oz. v višini 37,8 milijona evrov. Konec leta je imela občina za 15,5 milijona evrov neodplačanih glavnic.

Vodja občinskega oddelka za negospodarske dejavnosti, proračun in splošne zadeve Darko Sagmeister je ob predstavitvi znova opozoril na “podfinanciranost občine”, lani je namreč morala približno 2,6 milijona evrov lastnih sredstev zagotoviti za izvajanje nalog, ki jih občini nalaga država. “To je nekako usoda večjih občin,” je dejal Sagmeister.

Župan pa je povedal, da je Slovenj Gradec edina slovenska mestna občina, ki je v minulem obdobju iz mehanizma CTN počrpala vsa zanjo razpoložljiva sredstva. Za sofinanciranje velikih naložb se je morala tudi zadolžiti.

C. R., STA