Vaša odgovornost, vaša odločitev: Zaščitite svojega otroka pred HPV

0
447
HPV virus (Foto vir: STA)

Piše: C. R., STA

Okužba s HPV, za katero ne poznamo zdravila, lahko povzroči različne zdravstvene težave. Večina okužb mine spontano, brez bolezenskih znakov in brez posledic. 45 genotipov virusa povzroča okužbe spolovil, rodil, zadnjika in ustnega dela žrela. Nekateri manj rizični genotipi so vzrok neprijetnih in trdovratnih genitalnih bradavic, poznamo pa tudi trinajst zelo nevarnih genotipov HPV.

Zavedamo se, da obstaja veliko napačnih predstav o okužbi s humanim papiloma virusom (HPV). O teh smo povprašali dr. Špelo Žnidaršič Reljič, specialistko pediatrije in predano zagovornico ozaveščenosti o okužbah s HPV in zaščiti s cepljenjem. Zdravniki in zdravstveni delavci imajo pri ozaveščanju staršev in mladostnikov o okužbah s HPV veliko vlogo, saj jim javnost, glede na raziskave, še vedno najbolj zaupa.

Kje vi kot pediatrinja vidite svojo vlogo v ozaveščanju staršev in mladostnikov glede HPV?

Izsledki nedavnih raziskav v Sloveniji kažejo, da matere majhnih otrok kot viru informacij o cepljenju še vedno najbolj zaupajo zdravstvenim delavcem. Zdravnikom zaupa kar 85 % mater. Kot pediatrinja izkoristim čim več priložnosti, da starše in mladostnike informiram tako o okužbah s HPV kot zaščiti pred njimi. Ozaveščam jih s pogovori, s posredovanjem informacij v tiskanih gradivih, posredovanjem povezav do ustreznih spletnih strani. Redno jih ozaveščam med sistematičnimi pregledi ter ob obravnavah v ambulanti, občasno pa tudi s predavanji, izobraževalnimi avdio video posnetki ter s pomočjo digitalnih ter klasičnih medijev v pogovornih oddajah in intervjujih. Sodelujem s študenti medicine Medicinske fakultete v Mariboru, ki v okviru projektov “Vakcinet” ter “Ljubezen in spolnost” ozaveščajo mladostnike in njihove starše o pomenu zaščite s cepljenjem ter o zdravi in varni spolnosti. Sodelujem tudi s Srednjo zdravstveno in kozmetično šolo v Mariboru, kjer v okviru projekta “Procep” dijakinje svoje vrstnike seznanjajo o okužbah s HPV in zaščiti pred njimi.

Vas starši kdaj vprašajo za vaše osebno mnenje glede cepljenja proti HPV?

Starši, ki so v dilemi glede cepljenja njihovih otrok in/ali sebe, me pogosto vprašajo za nasvet. Pojasnim jim, da je cepljenje proti okužbam s HPV zelo varno in učinkovito pri preprečevanju okužb in njihovih posledic, vključno s preprečevanjem raka materničnega vratu, spolovil, zadnjika in ustnega dela žrela. Vedno poudarim, da je najboljše obdobje za cepljenje pred začetkom spolne aktivnosti, vendar je cepljenje priporočljivo tudi za tiste, ki so že začeli spolno življenje. S svojim mnenjem in strokovnim znanjem poskušam pomagati staršem pri sprejemanju informirane odločitve glede cepljenja.

Kako se spopadate s pogostimi miti in napačnimi prepričanji, povezanimi s cepljenjem proti HPV?

Pri ozaveščanju staršev in mladostnikov o zaščiti pred okužbami s HPV se večkrat soočam z miti in napačnimi prepričanji. Poudarjam dejstva in znanstveno utemeljene informacije ter posredujem strokovne vire, ki podpirajo koristi in varnost cepljenja proti okužbam s HPV. Pojasnim jim, da je cepljenje temeljito preučeno s strani strokovnjakov in da sta varnost in učinkovitost cepljenja dokazana s številnimi raziskavami. S tem pomagam staršem in mladostnikom razumeti, da so miti in dezinformacije pogosto posledica napačnih interpretacij ali nezanesljivih virov. S svojim strokovnim znanjem in izkušnjami poskušam razbliniti dvome in zagotoviti zanesljive informacije za sprejemanje informirane odločitve o cepljenju.

Kako bi opisali trenutno stanje ozaveščenosti o HPV in cepljenju v Sloveniji?

V Sloveniji se je ozaveščenost o HPV in cepljenju v zadnjih letih povečala, vendar je zaupanje v zdravstvo in cepljenje na splošno v zadnjih letih od epidemije covida-19 upadlo. Tudi za ozaveščanje o okužbah s HPV in zaščiti s cepljenjem je potreben multidisciplinaren, sistemski, organiziran pristop kot ga izvajajo številne države v Evropi in svetu, kjer sta kultura cepljenja in delež cepljenih bistveno višja, čeprav cepljenja niso obvezna. Številni starši in mladostniki se zavedajo pomembnosti cepljenja proti okužbam s HPV, vendar je še velik delež tistih, ki imajo pomisleke ali napačna prepričanja. Ključno je zagotoviti dostop do pravilnih informacij in strokovne podpore, da se lahko starši in mladostniki odločijo na podlagi zanesljivih strokovnih dejstev. Pri ozaveščanju in promociji cepljenja proti okužbam s HPV je pomembno tudi sodelovanje med zdravstvenimi delavci, šolami, mediji in drugimi institucijami.

Kakšne ukrepe bi predlagali za izboljšanje ozaveščenosti in stopnje cepljenja proti HPV?

Za izboljšanje ozaveščenosti in stopnje cepljenja proti okužbam s HPV bi predlagala več pristopov. Zelo pomembno je kontinuirano sistemsko ozaveščanje celotne družbe. Informacije o nalezljivih boleznih, pomenu preprečevanja okužb in varnosti zaščite s cepljenjem je potrebno umestiti med redne vsebine vzgoje in izobraževanja ter zdravstveno-vzgojne vsebine od zgodnjega otroštva dalje. Spodbujati je potrebno opravljanje rednih preventivnih pregledov otrok in mladostnikov ter posvetov pri pediatrih in šolskih zdravnikih, ki izvajajo cepljenje. Pri promociji cepljenja in zagotavljanju zanesljivih informacij je zelo zaželeno tesno sodelovanje med vzgojno-izobraževalnimi zavodi, starši in zdravstvenimi strokovnjaki. Za doseganje širše javnosti ter ozaveščanje o okužbah s HPV in pomenu zaščite s cepljenjem je nujna uporaba različnih komunikacijskih kanalov, vključno z družbenimi omrežji, brošurami in predavanji. Za zmanjšanje in poenostavitev administrativnih obremenitev in ovir ter za analiziranje je bistvena pomena digitalizacija v zdravstvu. S kombinacijo teh ukrepov lahko povečamo ozaveščenost in delež cepljenih proti okužbam s HPV ter tako zmanjšamo breme bolezni, povezanih s HPV, v Sloveniji.

Kakšno je vaše sporočilo za starše in mladostnike v zvezi s cepljenjem proti HPV?

Staršem in mladostnikom svetujem, da se o cepljenju proti okužbam s HPV informirajo pri zanesljivih virih, kot so zdravstveno osebje z dodatnimi znanji in izkušnjami na področju cepljenja ter iz gradiv strokovno priznanih in uglednih zdravstvenih organizacij. Zaščita s cepljenjem proti okužbam s HPV pred prvimi spolnimi stiki je izjemno učinkovita in varna, zato jo za najstnice in najstnike priporočata tako Svetovna zdravstvena organizacija kot Evropska unija. Staršem svetujem, da zaupajo strokovnjakom ter svojim otrokom omogočijo zaščito s cepljenjem. Cepljenje proti okužbam s HPV je varno, učinkovito in pomembno za preprečevanje raka materničnega vratu in drugih bolezni, povezanih z okužbami s HPV. S cepljenjem svojemu otroku in sebi omogočijo zaščito pred okužbami. Če imajo kakršne koli dvome ali vprašanja svetujem posvet z zdravstvenimi strokovnjaki z dodatnimi znanji in izkušnjami na področju cepljenja, ki jim bodo zagotovili potrebne informacije in strokovno svetovanje. Skupaj lahko zmanjšamo breme okužb s HPV in pomagamo ohranjati zdravje naših otrok in celotne skupnosti.

Kako pomembno je cepljenje proti HPV za javno zdravje?

Cepljenje proti HPV je izjemno pomembno za javno zdravje. Okužba s HPV je najpogostejša spolno prenosljiva okužba, ki lahko povzroča resne zdravstvene težave, kot so predrakave spremembe in rak materničnega vratu, spolovil, zadnjika in ustnega dela žrela ter genitalne bradavice. S cepljenjem proti okužbam s HPV lahko preprečimo okužbo in s tem zmanjšamo tveganje za razvoj teh bolezni. Hkrati se s cepljenjem zmanjšuje možnost širjenja virusa med populacijo, kar prispeva k zaščiti celotne skupnosti.

Kako bi spodbudili večjo udeležbo pri cepljenju proti HPV?

Za spodbujanje večje udeležbe pri cepljenju proti okužbam s HPV je pomembno izvajanje celovitih in ciljno usmerjenih programov in promocije cepljenja. To vključuje informiranje in ozaveščanje javnosti o pomenu cepljenja ter njegove varnosti in učinkovitosti. Prav tako je treba zagotoviti enostaven dostop do cepljenja, na primer s ponujanjem cepljenja v zdravstvenih ustanovah v bližini vzgojno-izobraževalnih zavodov, pri izbranih osebnih zdravnikih, v ginekoloških ambulantah in cepilnih centrih. Sodelovanje med zdravstvenimi delavci, starši, mladostniki, šolami, mediji in drugimi institucijami ter digitalizacija v zdravstvu so ključni za spodbujanje udeležbe pri cepljenju proti okužbam s HPV.

Kako je pandemija COVID-19 vplivala na cepljenje proti HPV?

Pandemija Covida-19 je korenito posegla v organizacijo in delovanje celotnega zdravstvenega sistema, zato smo se z namenom omejevanja širjenja okužb morali prilagoditi novemu načinu zdravstvenih obravnav. V Sloveniji smo primarni pediatri in šolski zdravniki v času epidemije uspešno nadaljevali z izvajanjem preventivnih pregledov otrok in mladostnikov, ki so bili ključni za ohranjanje visoke precepljenosti proti otroškim nalezljivim boleznim ter spremljanje telesnega in duševnega zdravja otrok in mladostnikov. Delež cepljenih predšolskih otrok se je v prvem letu epidemije v primerjavi s prejšnjimi leti celo povečal za vsa obvezna cepljenja in nekatera priporočena cepljenja. Šolska populacija otrok in mladostnikov pa je bila tudi pri izvajanju preventivnih pregledov in cepljenj najbolj prikrajšana. Izzivov in ovir pri delu je bilo zaradi epidemije zelo veliko. Soočali smo se s pomanjkanjem zaščitne opreme za zdravstvene delavce, s pomanjkanjem prostorov in zdravstvenega osebja, z zaprtjem šol in fakultet, dijaških in študentskih domov ter z ukinitvijo javnega potniškega prometa. Starši so pogosto odpovedali preglede zaradi bolezni in izolacije otrok (ali njihovih skrbnikov) in mladostnikov ter karantene zaradi stika z okuženimi s SARS-CoV-2, večkrat pa tudi zaradi strahu pred okužbo. Slabša je bila odzivnost na individualna vabila osnovnošolcev, srednješolcev in študentov ob šolanju na daljavo ter bivanju doma, povečalo pa se je tudi nezaupanje družbe v cepljenje.

Čeprav smo imeli veliko ovir, je bil delež izvedene preventive presenetljivo visok, na kar smo primarni pediatri in šolski zdravniki zelo ponosni. Delež cepljenih deklic proti okužbam s HPV je v šolskem letu 2019/2020 bil le manj kot odstotek manjši kot delež cepljenih šestošolk v preteklem letu in je znašal 58,5%. V zadnjih letih se je še povečalo nezaupanje družbe v cepljenje, tako da je bil v šolskem letu 2020/2021 delež cepljenih šestošolk nižji za kar 8,7% in je znašal 49,8%, v šolskem letu 2021/2022 pa je bilo cepljenih le še 43,7% šestošolk.

Kakšni so cilji glede cepljenja proti HPV v prihodnosti?

V prihodnosti je potrebno doseči čim boljšo kulturo cepljenja in čim višjo stopnjo deleža cepljenih v populaciji. To vključuje povečanje ozaveščenosti o pomenu zaščite s cepljenjem, zagotavljanje dostopnosti do cepljenja, digitalizacijo zdravstva, izboljšanje udeležbe in sodelovanje med različnimi deležniki. Želimo si, da bi se čim več otrok in mladostnikov cepilo proti okužbam s HPV, saj bi s tem v naši družbi zmanjšali breme bolezni, povezanih s HPV. S trajnimi organizirnimi sistemskimi prizadevanji lahko dosežemo bolj zdravo in varno prihodnost za vse.

Kakšni so stranski učinki cepljenja proti HPV?

Številne doslej opravljene raziskave so pokazale, da je zaščita s cepljenjem proti okužbam s HPV varna, kar ugotavlja tudi Svetovna zdravstvena organizacija, ki redno spremlja neželene učinke po cepljenju. Po cepljenju proti okužbam s HPV se lahko pojavijo neželeni učinki, ki pa so redki, največkrat blagi in prehodni. Najpogosteje ugotavljamo in poročamo o lokalnih reakcijah na mestu cepljenja (bolečina, rdečina, oteklina), od sistemskih neželenih učinkov pa zmerno povišano telesno temperaturo, slabost, utrujenost ali glavobol.

Kdo bi moral prejeti cepivo proti HPV?

Cepljenje proti okužbam s HPV priporočamo tako dekletom kot fantom. Cepljenje proti okužbam s HPV je najbolj učinkovito pri še neokuženih osebah, torej preden imajo prve spolne in druge intimne telesne stike. Izsledki raziskav v Sloveniji kažejo, da je spolno aktivnih kar četrtina mladostnikov do 15. leta starosti. Po programu cepljenja v Sloveniji izvajamo cepljenje proti okužbam s HPV v 6. razredu osnovne šole, torej pri enajstih ali dvanajstih letih, saj cepivo v tej starosti izzove tudi boljši imunski odziv kot pri starejših. Staršem vsekakor svetujem, da omogočijo mladostnikom zaščito pred okužbo s cepljenjem že v 6. razredu osnovne šole. Vendar pa se lahko cepljenje izvede tudi pri starejših mladostnikih ali odraslih, ki niso bili cepljeni v mlajšem obdobju.

Ali cepljenje proti HPV ščiti pred vsemi vrstami HPV?

V Sloveniji je na voljo 9 – valentno cepivo proti okužbam s HPV, ki varuje pred sedmimi najnevarnejšimi genotipi HPV, le – ti pa povzročajo preko 90 % raka materničnega vratu (in tudi predrakave spremembe in raka na drugih organih, ki smo jih omenili) ter pred dvema manj nevarnima genotipoma HPV, ki povzročata do 90 % genitalnih bradavic. Kljub cepljenju pa je izjemno pomembno redno izvajati ginekološke preglede in druge oblike preventivnih ukrepov za zgodnje odkrivanje in zdravljenje morebitnih bolezni, povezanih s HPV.

Ali je cepljenje proti HPV brezplačno?

VSloveniji je cepljenje proti okužbam s HPV brezplačno za dekleta in fante v 6. razredu osnovne šole. Prav tako je brezplačno za mladostnice, t.i. zamudnice (dekleta, ki so 6. razred osnovne šole obiskovale v šolskem letu 2009/10 ali kasneje) in mladostnike, t.i. zamudnike (dečke, ki so 6. razred osnovne šole obiskovali v šolskem letu 2021/2022 ali kasneje). Cepljenje se izvaja v okviru nacionalnega programa cepljenja in je na voljo v zdravstvenih ustanovah pri pediatrih, šolskih zdravnikih, v študentskih ambulantah in cepilnih centrih, ponekod pa tudi pri ginekologih in družinskih zdravnikih. Cepljenje šestošolcev izvajamo pediatri in šolski zdravniki, ki smo imenovani zdravniki šol. Zamudnike prav tako cepimo imenovani zdravniki šol, lahko pa ga brezplačno opravijo tudi pri drugih prej naštetih izvajalcih. Za ostale populacijske skupine je cepljenje proti okužbam s HPV samoplačniško in je na voljo pri izbranih osebnih zdravnikih – pediatrih ali šolskih zdravnikih, v študentskih ambulantah, cepilnih centrih zdravstvenih domov in NIJZ, ponekod pa tudi pri izbranih ginekologih in izbranih družinskih zdravnikih.

Ali cepljenje proti HPV preprečuje raka?

Cepljenje proti HPV je pomembno orodje pri preprečevanju raka materničnega vratu, spolovil, zadnjika in ustnega dela žrela ter drugih bolezni, povezanih s HPV. Visoko rizični sevi HPV so odgovorni za večino primerov raka materničnega vratu. Cepljenje prispeva k zmanjšanju okužb s HPV in s tem zmanjšuje tveganje za razvoj raka. Potrebno pa je opozoriti, da cepljenje proti HPV ne zagotavlja stoodstotne zaščite in je zato pomembno ohranjati tudi druge preventivne ukrepe, kot so upoštevanje načel varne in zdrave spolnosti s kasnejšim začetkom spolnega življenja, zvestobo in redno uporabo kondomov pri spolnih odnosih ter opravljanje rednih ginekoloških pregledov.

Zahvaljujem se vam za sodelovanje in upam, da bomo skupaj izboljšali ozaveščenost o okužbah s HPV in pomenu zaščite s cepljenjem.