Vpis v srednje šole: Znane so dodatne razmestitve in omejitve vpisa

0
489
Dijaki. Simbolična fotografija. (Foto: STA)

Do 25. aprila 2022, ko je bil končan rok za prenos prijav, se je za vpis v srednje šole za šolsko leto 2022/23 prijavilo 20.983 kandidatov, v prenosnem roku je svojo prijavo preneslo 817 kandidatov, so sporočili z ministrstva za šolstvo. 

 

Sporočili so tudi, koliko je bilo vpisa: v programe nižjega poklicnega izobraževanja se je prijavilo 555 kandidatov (lani 470), v programe srednjega poklicnega izobraževanja 3.916 kandidatov (lani 3.703), od tega se jih je 134 odločilo za vajeniško obliko izobraževanja.

V programe srednjega strokovnega izobraževanja sta se prijavila 9.002 kandidata (lani 8.614) in v gimnazijske programe 7.510 kandidatov (lani 7.274). Za programe splošne gimnazije se je prijavilo 6.046 kandidatov (lani 5.886), za strokovne gimnazije pa se je prijavilo 1.464 kandidatov (lani 1.388).

Letos zaključuje osnovno šolo 19.881 devetošolcev (lani 19.191), kar je 690 kandidatov več kot lani.

Prvotno število razpisanih mest (25.198) za vpis novincev v srednje šole za prihodnje šolsko leto 2022/2023, ki je bilo objavljeno z razpisom januarja letos, se je malenkost spremenilo, saj so do roka za prenos prijav na nekaterih programih obseg razpisanih mest zmanjšali. Na nekaterih izobraževalnih programih se je namreč sprva prijavilo zelo malo kandidatov ali celo nihče. Do roka za prenos prijav (do 25. 4. 2022) se je tako na teh programih obseg mest zmanjšal za 536 mest, in sicer na 24.662 razpisanih mest. Po roku za prenos prijav pa so v maju na nekaterih programih obseg mest zaradi večjega števila prijavljenih povečali (za 671 mest), tako je sedaj na voljo 25.333 razpisanih mest.

Poleg navedenega števila dodatno razpisanih mest so na nekaterih izobraževalnih programih soglašali s predlogi šol, da v okviru obstoječega obsega razpisanih oddelkov sprejmejo več prijavljenih kandidatov, kot je razpisanih mest, predvidenih za novince.

Ker so v Osrednjeslovenski regiji prostorske kapacitete šol že precej napolnjene, interesa za vpis s strani kandidatov pa je v bistvu največ, se je za oblikovanje nadnormativnih oddelkov odločilo kar veliko šol v tej regiji. Na podlagi navedenega (sprejemanje novincev na račun mest, ki so rezervirana v oddelku za ponavljalce, in z oblikovanjem nadnormativnih oddelkov) so tako za naslednje šolsko leto za 20.983 prijavljenih kandidatov poleg 25.333 razpisanih mest na voljo še dodatna 404 mesta. Skupaj je tako za vpis prijavljenih kandidatov na voljo 25.737 prostih mest.  

Omejitev vpisa

Tudi letos se omejitvam vpisa ni bilo mogoče izogniti. Vpis bo omejen na 51 šolah (lani 53).

Izbirnega postopka se bo zaradi omejitve moralo udeležiti 42,5 odstotka prijavljenih kandidatov (lani 43 odstotkov) oziroma v programih z omejitvijo vpisa je prijavljenih 8.916 kandidatov (lani 8.642). Ob tem pa velja še enkrat poudariti, da bodo nekatere šole glede na to, da ne bodo imele ponavljalcev, na mesta v oddelku, ki so sicer rezervirana za ponavljalce, ali v okviru oblikovanja nadnormativnih oddelkov lahko vpisale več novincev, kot je bilo načrtovano z obsegom razpisanih mest.

Vpis je omejen:

  • v 5 programih srednjega poklicnega izobraževanja (lani v 7), in sicer v programih Računalnikar (na 4 šolah), Bolničar – negovalec, Elektrikar in Mehatronik operater (na po dveh šolah) ter Frizer (na eni šoli);
  • v 19 programih srednjega strokovnega izobraževanja (lani v 17), in sicer v programih Tehnik računalništva (na 8 šolah), Predšolska vzgoja (na 7 šolah), Tehnik mehatronike (na 6 šolah), Strojni tehnik, Ekonomski tehnik in Zdravstvena nega (na po 5 šolah), Medijski tehnik (na 3 šolah), Elektrotehnik, Veterinarski tehnik, Tehnik oblikovanja in Kozmetični tehnik (na po 2 šolah) ter Grafični tehnik, Aranžerski tehnik, Fotografski tehnik, Farmacevtski tehnik, Zobotehnik, Tehnik laboratorijske medicine, Kemijski tehnik in Tehnik varovanja (na po 1 šoli);
  • v programih Gimnazija na 20 šolah (lani na 16), v športnih oddelkih Gimnazije na 8 šolah (lani na 7), v Umetniški gimnaziji – likovna smer na 4 šolah (lani na 3), Klasični gimnaziji in Ekonomski gimnaziji na po 2 šolah (lani prav tako), Tehniški gimnaziji na 1 šoli (lani na 4), Umetniški gimnaziji – smer film in gledališče na 1 šoli (lani prav tako), Umetniški gimnaziji – sodobni ples in Umetniški gimnaziji – glasbena smer (vzporedno izobraževanje) na po 1 šoli (lani vpis v ta dva programa ni bil omejen).

Omejitve po šolah

Vir: gov.si