Reševanje problemov v izobraževanju je stvar politične odločitve; SDS zahteva obravnavo rezultatov na odboru DZ

0
148
Direktor Pedagoškega inštituta Igor Ž. Žagar. (Foto: STA)

Rezultati mednarodne raziskave PISA 2022 še vedno odmevajo. Direktor Pedagoškega inštituta Igor Ž. Žagar meni, da na probleme lahko le opozarjajo, njihovo reševanje pa je stvar politične odločitve. Čas prenove učnih načrtov in celotnega šolskega sistema se mu zdi idealna priložnost za izboljšave. SDS zahteva obravnavo rezultatov na odboru DZ.

 

Pedagoški inštitut je v tem letu predstavil rezultate treh mednarodnih raziskav znanja z namenom izboljšave vzgojno-izobraževalnega procesa: maja PIRLS 2021 (bralna pismenost), novembra ICCS 2022 (državljanska vzgoja) in decembra raziskavo PISA 2022.

“Redko se dogaja, da se rezultati več študij zgostijo v istem letu, kar omogoča nekatere primerjave, sklepanja in hipoteze, ki bi bile sicer težko mogoče. Rezultati vseh v letošnjem letu predstavljenih raziskav so glede tega še posebej povedni in bi jih brez večjega pretiravanja lahko opisali kot katastrofalne,” je v izjavi zapisal direktor Pedagoškega inštituta.

Rezultati bralne pismenosti slovenskih četrtošolcev so strmoglavili pod raven iz leta 2006, rezultati državljanske vzgoje in izobraževanja osmošolcev pod raven iz leta 2009, rezultati matematične, naravoslovne in bralne pismenosti (PISA) 15-letnikov pa še nikoli, odkar inštitut izvaja te meritve oz. od leta 2006, niso bili tako slabi, je poudaril Žagar.

Temeljne vzroke za ta “koordinirani” padec na kar štirih ključnih področjih Žagar hipotetično pripisuje relativno dolgemu zaprtju šol v času pandemije covida-19 (118 dni). Zajem podatkov za vse tri študije je bil opravljen neposredno po vrnitvi učencev in učenk v šole oz. v primeru raziskave PISA nekaj mesecev kasneje. Učenci namreč niso bili obsojeni na zaslone le glede šolskih dejavnosti in pridobivanja znanja, tudi prosti čas so bili zaradi zaprtja javnega življenja v glavnem prisiljeni preživljati pred zasloni.

Glede na negativne trende pri vseh treh vrstah pismenosti, ki ju v zadnjih letih beležimo v Sloveniji, so v poslanski skupini opozicijske SDS prepričani, da je nujno, da tudi v državnem zboru opravijo razpravo, saj govorimo o generacijah, ki bodo v prihodnosti pomembno oblikovale našo družbo in vodile našo državo, so zapisali v sporočilu za javnost. Zato SDS zahteva sklic nujne seje pristojnega odbora DZ.

Slovenski 15-letniki so v mednarodni raziskavi PISA 2022 pri matematični in naravoslovni pismenosti dosegli nadpovprečne rezultate, pri bralni pismenosti pa so pod povprečjem OECD. Na vseh treh področjih so dosegli nižje rezultate kot leta 2018, nižje je tudi povprečje OECD.

C. R., STA