Preddvor: Začeli bodo z gradnjo športne dvorane in širitvijo šole

0
902
Preddvor / osnovna šole (Foto Wikipedija)

Občina Preddvor je ta mesec prejela gradbeno dovoljenje za izgradnjo športne dvorane z razširitvijo šole. V pripravi je razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca del, ki naj bi stekla prihodnje leto in bodo predvidoma končana leta 2024. Investicija je ocenjena na 7,5 milijona evrov, od tega je 1,3 milijona evrov nepovratnih sredstev.

 

Nov sodoben in nadstandarden športni objekt za dvoranske športe bo zgrajen na mestu sedanje šolske telovadnice in nogometnega igrišča. V njem bodo tudi nekateri prostori za šolo, in sicer razdelilnica hrane oziroma jedilnica, tri učilnice in garderobe. Kasneje naj bi prostore za šolo in vrtec še dograjevali, saj se oba soočata s precejšnjo prostorsko stisko.

Investicijo so občini omogočila sredstva, ki jih z naslova davčnih prihodkov v proračun nenadejano prejela v letu 2019. Del sredstev, ki jih je bilo kar za 4,7 milijona evrov, je občina namenila na pokritje dolgov, ostala sredstva pa usmerja v investicije. Za projekt športne dvorane jih je na občini navdušil tudi lanski ogled nove nizkoenergetske športne dvorane v Mislinji.

Občinski svet je sprejel štiriletno finančno konstrukcijo projekta, pri čemer je prva faza projekta ocenjena na štiri, celoten projekt pa na 7,5 milijona evrov. Februarja letos je občina na ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport oddala vlogo za sofinanciranje ter maja od njega prejela odobritev skoraj 1,3 milijona evrov nepovratnih sredstev z naslova sofinanciranja investicij v vrtcih in osnovnih šolah.

Piše: P.T., STA