Javni razpis za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov s področja naravoslovja in tehnike

0
486
Štipendije prinašajo spodbudo za študij na pedagoških študijskih programih s področja naravoslovja in tehnike. (Foto: MIZŠ)

V petek je v Uradnem listu RS in na spletni strani ministrstva objavljen Javni razpis za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov s področja naravoslovja in tehnike v študijskem letu 2022/2023.

 

Namen javnega razpisa je spodbujanje mladih za izobraževanje v tistih pedagoških študijskih programih za pridobitev izobrazbe, po katerih se izobražujejo za opravljanje poklicev, za katere je zaznati neskladje med trenutnim in prihodnjim obsegom razpoložljivega kadra ter predvidenim obsegom delovnih mest na področju vzgoje in izobraževanja. Razpisanih je 50 štipendij v višini 200 EUR mesečno.

Na razpis se je mogoče prijaviti do 19. 8. 2022. Za prijavo na javni razpis bodo kandidati morali izpolnjevati naslednje pogoje:

 • v študijskem letu 2022/2023 je kandidat prvič vpisan v enega od naslednji študijskih programov za pridobitev izobrazbe:
  1. letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje dvopredmetni učitelj – smer fizika, matematika, računalništvo ali tehnika, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani;
  1. letnik enovitega magistrskega študijskega programa druge stopnje pedagoška matematika, Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani;
  1. letnik enovitega magistrskega študijskega programa druge stopnje predmetni učitelj – smer izobraževalna fizika, izobraževalna matematika, izobraževalno računalništvo ali izobraževalna tehnika, Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru;
  1. letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje pedagoška fizika, Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani;
  1. letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje izobraževalna matematika ali izobraževalna tehnika, Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru.
 • ni v delovnem razmerju ali ni prijavljen kot iskalec zaposlitve na Zavodu RS za zaposlovanje,
 • hkrati ne prejema kadrovske štipendije,
 • kandidat bo s končanim študijskim programom za pridobitev izobrazbe, za katerega kandidira za štipendijo, pridobil višjo raven izobrazbe od že pridobljene.

Če bo kandidatu dodeljena štipendija po tem javnem razpisu, bo moral celoten čas prejemanja štipendije izpolnjevati pogoje javnega razpisa, pod katerimi mu je bila štipendija dodeljena.

Besedilo razpisa z vsemi prilogami je objavljeno na spletni strani javne objave.