Kmalu bodo znani rezultati poklicne mature

0
238
Mladi (Foto: Bor Slana /STA)

Kandidati, ki so poklicno maturo opravljali na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah, bodo danes obveščeni o svojem uspehu. Z rezultati mature bodo seznanjeni v svojih šolah. V ponedeljek bodo na Državnem izpitnem centru predstavili rezultate vseh treh matur – poklicne, splošne in mednarodne.

S pisanjem eseja iz maternega jezika 4. maja se je začela splošna matura, ki jo je na 83 šolah opravljalo več kot 6200 dijakov. Osrednji del spomladanskega roka splošne in poklicne mature se je začel 27. maja s pisnim izpitom iz tujega jezika.

Dijaki, ki želijo s poklicno maturo nadaljevati študij na univerzi, torej na fakulteti, ki je to možnost omogočila v razpisnih pogojih, so morali opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature.

Na dodatni maturitetni izpit se je prijavilo 1848 kandidatov (lani 1809), največ jih je maturitetni izpit opravljalo iz angleščine in matematike na osnovni ravni, biologije ter kemije.

Poklicno maturo lahko opravljajo vsi, ki so uspešno končali četrti letnik srednjega strokovnega izobraževanja, drugi letnik poklicno-tehniškega izobraževanja, četrti letnik gimnazije (in so hkrati opravili poklicni tečaj), in pa tisti, ki so opravili mojstrski izpit.

Lani je splošno maturo v spomladanskem roku uspešno opravilo 5194 dijakov četrtih letnikov oz. 95,41 odstotka, poklicno pa 7116 oz. 91,29 odstotka kandidatov.

Rezultati poklicne mature bodo sicer znani v ponedeljek, ko bodo predstavniki ministrstva za vzgojo in izobraževanje in Državnega izpitnega centra na novinarski konferenci predstavili tudi rezultate o uspehu splošne in mednarodne mature letošnjega spomladanskega roka.

C.R., STA