Število otrok v osnovnošolskem izobraževanju narašča

0
575
(Foto: Freepik)

Na začetku šolskega leta 2021/22 je bilo v vrtce vpisanih 85.957 otrok oz. 236 manj kot leto prej, v osnovne šole 195.414 učencev, kar je za 1,2 odstotka več kot v prejšnjem letu. V srednje šole je bilo v tem letu vpisanih 75.414 dijakov oz. za dva odstotka več kot v prejšnjem, kažejo podatki republiškega statističnega urada (Surs).

Na začetku šolskega leta 2021/22 se je število vrtčevskih otrok v prvem starostnem obdobju glede na prejšnje leto povečalo za 1,4 odstotka, v drugi starostni skupini (od 3. leta do vstopa v šolo) pa malenkost zmanjšalo – za odstotek. Predšolsko vzgojo je izvajalo 980 vrtcev in njihovih enot, od tega 862 javnih in 118 zasebnih. Velika večina otrok je obiskovala javne vrtce (94 odstotkov).

Število osnovnošolcev narašča že od šolskega leta 2010/11, ko jih je bilo najmanj v samostojni državi (161.046). Generacije prvošolcev (teh je v tem šolskem letu 21.123) so že nekaj let precej večje od generacij devetošolcev. Teh je letos 19.908. Med prvošolci je 12 odstotkov sedemletnikov, medtem ko jih je bilo pred petimi leti osem odstotkov.

Osnovnošolske programe je izvajalo 773 šol in njihovih podružnic ter 48 šol, enot pri osnovnih šolah in zavodov za otroke s posebnimi potrebami. Največjo šolo je obiskovalo 1145 učencev, največjo podružnico 461, najmanjšo pa trije otroci.

V razredih je bilo v povprečju 19 učencev. V razredih samostojnih in matičnih šol jih je bilo 21, v podružničnih šolah pa povprečno 11. Povprečno najmanj učencev so imele šole v pomurski in koroški (16), največ pa tiste v osrednjeslovenski statistični regiji (22).

V rednih in prilagojenih osnovnošolskih programih se je izobraževalo 14.336 otrok s posebnimi potrebami, kar je bil 7-odstotni delež celotne populacije šoloobveznih otrok.

V srednješolsko izobraževanje je bilo v šolskem letu 2021/22 vključenih 75.414 dijakov, kar je dva odstotka več kot v prejšnjem. Izobraževanje je izvajalo 142 javnih srednjih šol z enotami, šest zasebnih zavodov in pet zavodov za mladostnike s posebnimi potrebami.

Med 21.550 dijaki prvih letnikov je bilo 20.766 takih, ki so se v srednjo šolo vpisali prvič. Preostali so ponavljali prvi letnik ali pa zamenjali program.

V srednje splošno izobraževanje je bilo vključenih 26.575 dijakov, v tehniško in strokovno 35.635, v srednje poklicno 12.132 in v nižje poklicno 1072 dijakov. Največ dijakov zanimata tehnika in računalništvo (74 odstotkov), največ dijakinj pa zdravstvo in osebne storitve (55 odstotkov).

Osnovno šolo za odrasle je v šolskem letu 2020/21 obiskovalo 967 oseb (v 2019/20: 1113). Dve tretjini (66 odstotkov) vseh je bilo moških in dobra tretjina (34 odstotkov) mlajših od 18 let.

Srednjo šolo za odrasle je obiskovalo 13.851 oseb, kar je 15 odstotkov manj kot v letu prej. Največ se jih je izobraževalo v programih poslovnih in upravnih ved.