ŠTIPENDIJE: Razpis za štipendije za pedagoške programe s področja naravoslovja in tehnike bo zunaj konec februarja

0
497
(Foto: Pixabay)

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo v Uradnem listu RS in na svojih spletnih straneh objavilo Javni razpis za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov s področja naravoslovja in tehnike v študijskem letu 2022/2023.

 

Namen javnega razpisa za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov s področja naravoslovja in tehniških smeri v študijskem letu 2022/2023 je spodbujanje mladih za izobraževanje v tistih pedagoških študijskih programih za pridobitev izobrazbe, po katerih se izobražujejo za opravljanje poklicev, za katere je zaznati neskladje med trenutnim in prihodnjim obsegom razpoložljivega kadra ter predvidenim obsegom delovnih mest na področju vzgoje in izobraževanja.

Za prijavo na javni razpis bodo kandidati morali izpolnjevati naslednje pogoje:

1. V študijskem letu 2022/2023 je kandidat prvič vpisan v enega od naslednji študijskih programov za pridobitev izobrazbe:

  • prvi letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje dvopredmetni učitelj – smer  fizika, matematika, računalništvo ali tehnika, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani;
  • prvi letnik enovitega magistrskega študijskega programa druge stopnje pedagoška matematika, Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani;
  • prvi letnik enovitega magistrskega študijskega programa druge stopnje predmetni učitelj – smer izobraževalna fizika, izobraževalna matematika, izobraževalno računalništvo ali izobraževalna tehnika, Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru.

2. Ni v delovnem razmerju (ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti, ni poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda) ali ni prijavljen kot iskalec zaposlitve na Zavodu RS za zaposlovanje.

3. Hkrati ne prejema kadrovske štipendije.

4. Kandidat bo s končanim študijskim programom za pridobitev izobrazbe, za katerega kandidira za štipendijo, pridobil višjo raven izobrazbe od že pridobljene.

Če bo kandidatu dodeljena štipendija po tem javnem razpisu, bo moral celoten čas prejemanja štipendije izpolnjevati pogoje javnega razpisa, pod katerimi mu je bila štipendija dodeljena.

Štipendist bo upravičen do nadaljnjega prejemanje štipendije, če bo v vsakem naslednjem študijskem letu izpolnjeval pogoje za štipendiranje, določene v javnem razpisu in ministrstvu predloži dokazilo, da ima status študenta.

Razpis bo predvidoma objavljen konec februarja 2022.

Vir: gov.si