Četrta mednarodna konferenca: Živeti s kulturno dediščino danes za jutri

0
326
(Foto: DKPS)

Četrto mednarodno konferenco Vzgoja za ljubezen do domovine in države smo v Društvu katoliških pedagogov Slovenije posvetili kulturni dediščini. Naslovili smo jo Živeti s kulturno dediščino danes za jutri.

 

V slovenskem šolskem prostoru smo ena redkih organizacij, ki že nekaj let skrbno spremlja delo učiteljev v slovenskih šolah na področju domoljubja. Na teh konferencah učitelji lahko predstavijo najboljše primere svojega dela, projektov in dogodkov v šolah. Veliko prispevkov je tudi iz zamejstva in izseljenstva, predvsem iz Argentine.

»Prispevki naših cenjenih sonarodnjakov, zdomcev, nam sporočajo, kako pomembna je bila odločitev staršev, da želijo otrokom prenesti slovenski jezik, običaje, znanje o Sloveniji ter ljubezen do domovine. Pa ne le odločitev, ampak trdo, dosledno in vztrajno, toda ljubeče delo, ustvarjalnost, znanje, poštenost in brezpogojna ljubezen do domovine, do slovenskega naroda – ne glede na to, kaj slabega so v domovini doživeli. Njihovo trdno slovenstvo nam je vedno znova vzor slovenske identitete in ohranjanja slovenske dediščine«, smo zapisali uvodniku Zbornika konference. V njem smo tudi letos zbrali vsa predavanja in prispevke, dostopen pa je na spletni strani DKPS (https://www.dkps.si)

Konferenco je gostila Osnovna šola heroja Janeza Hribarja v Starem trgu pri Ložu. Izvedli smo jo na odru, zaradi vrste prispevkov iz tujine pa deloma tudi po spletu.

V uvodu nas je nagovoril predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca, ki naše konference in tudi siceršnje delovanje spremlja že vrsto let. Pozdravni nagovor je imel tudi Lojze Peterle, predsednik Združenja za vrednote osamosvojitve, naslovil pa ga je s pomenljivo trditvijo, da naše korenine niso preteklost.

Plenarna predavanja so predstavili štirje strokovnjaki. Etnolog dr. Janez Bogataj nas je popeljal skozi primere ohranjanja in uničevanja dediščine po Sloveniji. Publicistka Erika Jazbar iz italijanske Gorice je spregovorila o delovanju slovenskih skupnosti in o ohranjanju slovenstva v treh italijanskih pokrajinah z avtohtono slovenskim prebivalstvom. Arhitekt Janko Rožič je spregovoril o arhitekturni dediščini prostora, kustosinja Sonja Kogej Rus iz Etnografskega muzeja Slovenije pa nas je popeljala skozi pestrost zbirk in bogastva slovenske in svetovne dediščine Slovencev po svetu, ki jih polnijo muzej.

Prepričani smo, da je konferenca enkratna priložnost za prikaz izjemne ustvarjalnosti slovenskih učiteljev, ki svojim učencem prenašajo vrednote slovenstva. Po drugi strani pa je povezava z zamejstvom in izseljenstvom tudi zanje priložnost, da spoznajo, začutijo in doživijo, kako močna vez je ljubezen do domovine, ki jo gojijo in živijo Slovenci izven matične domovine.

Piše: Helena Kregar /  Predsednica strokovnega sveta DKPS