Magistrski študij za prihodnost na FIŠ

0
471
(Foto: FIŠ)

Izbira pravega študija je gotovo zelo velika odločitev, ki pomembno vpliva na naš nadaljnji tok življenja. Preden se odločimo za svojo izbiro, je zato nujno dobro premisliti kakšne so naše želje in kakšna je perspektiva izbrane izobrazbe v prihodnjih desetih ali dvajsetih letih.

Družbene in tehnološke spremembe današnje družbe narekujejo vse večje povpraševanje po strokovnjakih s področja informatike, računalništva, kibernetske varnosti in podatkovne znanosti.

Za te poklice prihodnosti se lahko izobrazite na Fakulteti za informacijske študije, kjer lahko študirate redno ali izredno na vseh treh stopnjah. Še posebej pestra pa je izbira njihovih magistrskih študijskih programov.

Informatika v sodobni družbi je magistrski program za vse, ki želijo zanimanje za družboslovje povezati s potenciali, ki jih nudi obvladovanje informacijskih tehnologij. Magistrski študijski program Računalništvo in spletne tehnologije vam omogoča poglobitev v svet programiranja in razvoja. Za računalniške in statistične navdušence magistrski program Podatkovne znanosti združuje najboljše obeh svetov. Kibernetska varnost pa je program druge stopnje, ki nudi poglobljena znanja s področij varovanja informacijsko-komunikacijskih tehnologij v organizacijah, metod in tehnik zaščite ter varovanja pred kibernetskimi grožnjami. Posebnost tega programa je, da ga bodo v študijskem letu 2023/2024 izvajali izredno in v angleške jeziku, medtem, ko bodo preostale magistrske študijske programe izvajali redno in izredno.

Prosta vpisna mesta za vpis na redni študij druge stopnje so še na voljo. Za vpis je trenutno odprt šesti vpisni rok, ki bo odprt do 25. 9. 2023. Če bodo na FIŠ po zaključku tega prijavnega roka še ostala prosta vpisna mesta, bodo prijave sprejemali do zapolnitve vpisnih mest, vendar najkasneje do 28. 9. 2023. Za več informacij preverite spletno stran fakultete.

Fakultetna sodobna videokonferenčna oprema in pametne table sicer vsem študentom omogočajo tudi virtualno sodelovanje na predavanjih in vajah. K odlični študijski izkušnji pa prav tako prispevajo FIŠ-evi vrhunski profesorji in raziskovalci, prijazno strokovni sodelavci ter tesno sodelovanje s podjetji iz lokalnega okolja.

Zaradi vsega navedenega na Fakulteti za informacijske študije že nekaj časa beležijo visoko zaposljivost svojih diplomantov. Podjetja celo samoiniciativno povprašujejo po študentih neposredno na fakulteto, kar dodatno potrjuje veliko potrebo po kadrih, ki se v okviru FIŠ-evih študijskih programov izobražujejo za najbolj zaželene poklice prihodnosti.

Vse dodatne podrobnosti glede študija bodo na fakulteti predstaviti v okviru virtualnega informativnega dne, ki bo v četrtek, 21. 9. 2023, ob 17. uri, prek aplikacije Zoom. Predstavili bodo vse študijske programe, zaposlitvene možnosti, vpisne pogoje in še veliko več.

Fakulteta za informacijske študije (FIŠ), Ljubljanska cesta, Novo mesto

Foto: FIŠ

Moja Dolenjska