Prvi šolski dan: Nacionalna preventivna akcija Varno v šolo je v polnem teku!

0
385
(Foto: PU Nova Gorica)

Danes, 1. septembra 2023, se začenja novo šolsko leto 2023/24 in na cestah, predvsem pa v bližini vrtcev in šol, bomo ponovno srečevali večje število otrok. Da bi bila njihova pot v šolo varna, že od ponedeljka, 28. avgusta do 8. septembra 2023, poteka nacionalna preventivna akcija Varno v šolo. Letošnji slogan nosi plemenito sporočilo: srce prometne varnosti smo vsi in je namenjena varni vključitvi otrok v promet. Agencija za varnost prometa in Policija opozarjata na pomembnost vloge vseh prometnih udeležencev pri zagotavljanju varnosti otrok na poti v šolo in nazaj, pa tudi na njihovih drugih poteh skozi vse leto, bodisi na obšolske aktivnosti bodisi na obisk k prijateljem.

Tudi letos se bodo mnogi med njimi v šolske klopi podali prvič, zato velja posebej opozoriti, da zlasti ti otroci ne poznajo vseh nevarnosti, s katerimi se lahko srečajo na šolski poti v vsakdanjem prometu. Policisti podobno kot v preteklih letih v mesecu avgustu in septembru izvajamo aktivnosti za večjo varnost otrok na poti v šolo in domov in nato preko celega šolskega leta. Med drugim se policisti vključujemo v preglede oz. preverjamo ustreznost prometne signalizacije na šolskih poteh v bližini šol in vrtcev, skupaj z vodstvi šol in drugimi deležniki preverjamo načrte varnih šolskih poti. Skupaj z občinskimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se policisti dogovarjajo o načinu varovanja otrok na šolskih poteh, o vključevanju drugih organizacij in prostovoljcev (npr. z avtomoto društvi, združenji šoferjev in avtomehanikov, občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu…), ki bodo skupaj s policisti skrbeli za varnost otrok na šolskih poteh. Policisti bodo v prvih šolskih dneh tako kot drugod po Sloveniji prisotni tudi na roditeljskih sestankih s starši, kjer bodo učiteljem in staršem pomagali pri seznanjanju otrok z varnimi potmi v šolo in iz nje.

Policisti Policijske uprave Nova Gorica bodo tako kot prejšnja leta v okolici šol in vrtcev v prvih šolskih dneh poostreno nadzirali promet glede neupoštevanja omejitev hitrosti vožnje, neuporabe varnostnih pasov, nepravilne uporabe mobilnih telefonov med vožnjo, nadzirali voznike enoslednih vozil, nadzirali vožnje pod vplivom alkohola, ugotavljali kršitve pešcei,izvajali druge aktivnosti za umirjanje prometa ipd.), še posebej med prihodom učencev v šolo (vrtec) in odhodom domov. V tem času policisti preverjamo varno hojo otrok in prečkanje ceste, opremljenost otrok z odsevnimi telesi in rumenimi ruticami, brezhibnost koles, koles s pomožnim motorjem in koles z motorjem, s katerimi se vozijo otroci in mladoletniki.

Prav tako bodo policisti poostreno preverjali tehnično brezhibnost vozil za prevoze otrok ter uporabo varnostnih pasov in dodatne opreme za privezovanje otrok v vozilih, s katerimi starši vozijo otroke v šolo. Ob začetku šolskega leta policisti za starše prvošolčkov pripravljamo tudi predavanja o prometni varnosti. Učencem predavamo o prometni vzgoji in jih spremljamo po šolskih poteh, jim svetujemo in učimo o pravilni udeležbi v prometu, ob tem pa opozarjamo na potencialne nevarnosti. Poleg tega policisti tudi med šolskim letom preverjajo brezhibnost avtobusov za prevoz otrok na izlete ter kontrolirajo njihove voznike (npr. preverjanje počitka pred vožnjo, psihofizično stanje voznika, kontrola dokumentov). Precej pozornosti posvečajo tudi nadziranju organiziranih šolskih prevozov otrok in prevozov otrok, ki jih opravljajo njihovi starši. Pri izboljševanju prometne varnosti policisti sodelujejo tudi z mentorji prometne vzgoje in vodstvi šol, pa tudi pri izvedbi kolesarskih izpitov.

Policisti Policijske uprave Nova Gorica zato ponovno opozarjamo vse voznike oz. udeležence v cestnem prometu, naj bodo v prvih šolskih dneh še posebej pozorni v bližini vrtcev in šol ter krajev, kjer se otroci zadržujejo. Da bi se otroci že v svojih najzgodnejših letih naučili varne udeležbe v prometu, svetujemo, da starši skupaj z otrokom prehodijo šolsko pot še pred začetkom šolskega leta, nato pa otroka vsak dan spremljajo na poti do šole in nazaj ter ob tem utrjujejo znanje o varnem vedenju v prometu. Otroci naj bodo opremljeni z rumenimi ruticami in odsevnimi telesi. Otroci in mladoletniki sodijo v skupino t.i. »šibkejših« prometnih udeležencev in se v prometnih nesrečah zelo redko pojavljajo kot povzročitelji prometnih nesreč. Vsi vozniki motornih vozil kot udeleženci v cestnem prometu se morajo zavedati, da so otroci v prometu nepredvidljivi, da si prometne predpise pogosto razlagajo po svoje, prav tako pa ne zmorejo pravilno oceniti hitrosti in oddaljenosti bližajočega se vozila. Zato morajo biti deležni v cestnem prometu posebne pozornosti preostalih udeležencev, starši pa se morajo zavedati, da se otroci v prometu zgledujejo po starejših; zaradi slabšega predvidevanja razmer v prometu in ocenjevanja hitrosti vozil so pogosto udeleženi kot oškodovanci v prometnih nesrečah.

Z zgoraj opisanimi preventivnimi aktivnostmi želimo policisti Policijske uprave Nova Gorica zagotoviti večjo varnost otrok na poti v šolo in domov. Aktivnosti, v katere bodo vključene tudi druge različne službe in organizacije, potekajo pred začetkom šolskega leta in nato preko celotnega šolskega leta. Prometna kultura je del splošne človekove kulture, ki jo oblikujemo v dolgotrajnem procesu, ki se prične že v mladosti. Zato bodimo zgled najmlajšim in tako prispevajmo k večji varnosti nas in naših otrok.

Prometne nesreče 

Po statističnih podatkih se je na območju PU Nova Gorica od 1. januarja do vključno 29 avgusta 2023 zgodilo skupno 584 (v enakem lanskem obdobju = 584) prometnih nesreč. V omenjenih prometnih nesrečah sta letos 2 osebi izgubili življenje (1), 35 (46) je utrpelo hude telesne poškodbe, 151 (205) pa lahke telesne poškodbe. Med vzroki za nastanek najhujših prometnih nesreč so najpogosteje nepravilna stran in smer vožnje, neprilagojena hitrost, neupoštevanje pravil o prednosti in premiki z vozili. Visok je tudi delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč, in sicer znaša 10,1 % (v enakem lanskem obdobju= 8,4.%). V letošnjih prometnih nesrečah je bilo udeleženih 9 (13) otrok in 12 (11) mladoletnikov.

Preventivni nasveti za večjo varnost otrok ob začetku novega šolskega leta 2023/2

 * Osebe, ki prevažajo otroke, morajo poskrbeti, da bodo otroci in mladoletniki pri prevozu dosledno zavarovani z varnostnimi pasovi. Mlajše oziroma manjše otroke morajo starši  prevažati na način, da so le ti zavarovani z zadrževalnim sistemom primernim otrokovi telesni rasti in telesni masi.
 
* Otroci naj vstopajo v avto in izstopajo iz njega na desni strani, saj  je ta obrnjena k pločniku oziroma stran od prometa. Vozniki, ki prevažajo otroke v šolo in iz nje,  naj ustavljajo vozila na za to predvidenih mestih. S tem preprečimo, da otroci ne stečejo iz avta neposredno na cesto.
 
* Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe, razen če v šolo prihajajo v območju umirjenega prometa in v območju za pešce, vendar morajo starši to dovoliti. Sicer pa so lahko spremljevalci tudi otroci, starejši od 10 let, in mladoletniki, če to dovolijo otrokovi starši oz. skrbniki. Otroci lahko samostojno sodelujejo v cestnem prometu šele, ko se starši prepričajo, da otroci razumejo nevarnosti in so seznanjeni s prometnimi razmerami. Prečkanje vozišča je najbolj varno na označenem prehodu za pešce. Ob začetku šolskega leta policisti za prvošolčke in njihove starše pripravljajo tudi različna predavanja na temo prometne varnosti. Učencem predavajmo o prometni vzgoji, jih spremljajo po šolskih poteh, jim svetujemo in jih učijo o pravilni udeležbi v prometu ter opozarjajo na morebitne nevarnosti. Učencem prvih razredov v okviru projekta razdelijo tudi pobarvanke Varno na poti v šolo in domov, s katero je spoznavanje prometnih pravil in učenje pravilnega ravnanja v prometu zanimivejše in predvsem bolj učinkovito. Pobarvanka s preventivno vsebino Varno na poti v šolo in domov za najmlajše na naslednji spletni strani Policije.
 
* Starši naj opozorijo otroke, da morajo vedno počakati avtobus na posebej označeni avtobusni postaji. Pred vstopanjem v vozilo morajo potniki počakati, da se avtobus popolnoma ustavi.
 
* Pri vstopanju in izstopanju otrok je potrebno opozoriti, da je vsako prerivanje prepovedano in nevarno.
 
* Vožnja mimo, na vozišču ustavljenega vozila, ki je posebej označeno za prevoz skupine otrok in ima vključene varnostne utripalke, ker otroci vstopajo ali izstopajo, ustavljeno na smernem vozišču, je za vozila, ki vozijo po istem smernem vozišču, ni dovoljena. Vozniki vozil, ki vozijo mimo po smernem vozišču za vožnjo v nasprotni smeri, pa morajo voziti z zmanjšano hitrostjo in posebno previdno ter po potrebi ustaviti vozilo (določilo 4. odstavka 91. člena Zakona o pravilih cestnega prometa).
 
Vsem voznikom svetujejo: – da v bližini šolskih poti, vrtcev in šol ter krajev, kjer se morda otroci igrajo (npr. na ulicah, na parkiriščih itd.) zmanjšajte hitrost vožnje, spoštujete cestnoprometne predpise in vozite strpno in še posebej previdno;
pešcem odstopite prednost, da bodo lahko varno prečkali cesto. V prometu pa bodite še posebej pozori na otroke in njihovo nepredvidljivost in temu prilagodite tudi način svoje vožnje;
– parkirajte pravilno, saj z nepravilno ustavitvijo ali parkiranjem lahko ne samo ovirate temveč otroke in druge pešce tudi ogrožate;
– izogibati se uporabi mobilnega telefona med vožnjo, ki nevarno preusmerja pozornost s ceste in dogajanja v prometu;
– posebej bodite pozorni tudi pri vožnji mimo na vozišču ustavljenega vozila, ki je posebej označeno za prevoz skupne otrok in ima vključene varnostne utripalke, kjer otroci vstopajo ali izstopajo. Več preventivnih nasvetov Policije za varnejšo pot v šolo in domov.
C. R., PU