V SDS zaradi nerealiziranih sklepov zahtevajo nujno sejo odbora DZ za izobraževanje

0
314
Poslanska skupina SDS (Foto: STA)

Poslanci SDS zahtevajo sklic nujne seje odbora DZ za izobraževanje, znanost in mladino, na kateri bi obravnavali realizacijo sprejetih sklepov na odboru. Realizacija sklepov, v katerih so vlado oziroma pristojni ministrstvi pozvali k ukrepanju, je namreč po njihovi oceni “skorajda nična”.

 

“Člani odbora za izobraževanje, znanost in mladino so v tem sklicu DZ zasedali na osmih rednih in 16 nujnih sejah, na katerih so sprejeli 11 sklepov. Med drugim o povečanju telesne dejavnosti v šolskem času, o vzpostavitvi programa Zdrav življenjski slog, o pomoči slovenskim občinam, zasebnim vrtcem s koncesijo in zasebnim vrtcem, ki izvajajo javno veljavni program, o spremembah, ki bi učitelje, vzgojitelje in ravnatelje opolnomočile s pedagoško avtoriteto in avtonomijo in o preprečevanju nasilja med mladoletnimi,” so navedli v zahtevi za sklic seje.

V poslanski skupini ugotavljajo, da “ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ne upoštevata sklepov, ki jih DZ sprejema na področju iz njunih pristojnosti”. S tem po njihovem prepričanju “kažeta podcenjujoč odnos do zakonodajne veje obrasti, posledično do državljanov, ki so poslance izvolili”.

Zato menijo, da morajo člani omenjenega odbora opraviti razpravo z obema resornima ministroma, ugotoviti, kakšni so razlogi za nerealizacijo sklepov, in dobiti zagotovila, da bodo sklepi, ki jih sprejemajo za dobrobit državljanov, tudi realizirani.

Ob tem so opozorili, da poslanci kot predstavniki ljudstva in člani zakonodajne veje oblasti izvajajo nadzorno funkcijo nad izvršilno vejo oblasti. Ustava pa določa tudi, da so vlada in posamezni ministri v okviru svojih pristojnosti samostojni in odgovorni DZ.

Poslanci SDS predlagajo, da odbor sprejme sklep, s katerim bi pristojni ministrstvi pozval, da ponovno preučita vse že sprejete sklepe odbora ter jih realizirata. Prav tako bi jih pozval, da v prihodnje z vso resnostjo obravnavata sklepe, sprejete na odboru, in jih tudi realizirata.

C. R., STA