V Celju javni razpis za oddajo najemnih stanovanj mladim

0
516
Celje (Foto: Wikipedija)

Družba Nepremičnine Celje je objavila javni razpis za oddajo osmih stanovanj z dobo najema do 10 let. Prednost pri dodelitvi bodo imeli mladi s stalnim bivališčem v Celju. Upoštevali bodo tudi njihovo izobrazbo, zaposlitev, podjetnost, kraj zaposlitve in aktivno državljanstvo.

Kot so sporočili iz družbe Nepremičnine Celje, so razpoložljiva stanovanja v središču centru Celja primerna za mlade posameznike, mlade pare in enostarševske družine. Javni razpis je odprt do 18. oktobra.

Po besedah direktorja družbe Primoža Brvarja je nakup stanovanja in njihova dostopnost za najem ob visokih cenah energentov in višini najemnin na prostem trgu veliko breme za mlade. Z razpisom jim družba ponuja varen, ugoden in dolgoročen najem obnovljenih stanovanj, je dejal.

Družba bo prevzela tudi stroške notarskih storitev, upravljanja, zavarovanja in investicijskega vzdrževanja stanovanj ter skupnih prostorov. Bodoči najemniki bodo nosili stroške najemnine in opreme ter redne obratovalne stroške.

Nepremičnine Celje so neprofitna stanovanjska organizacija, ki jo je ustanovila Mestna občina Celje z namenom zadovoljevanja potreb po stanovanjih in izboljšanja standarda bivanja prebivalcev občine. Podjetje upravlja 2000 stanovanj.

C. R. STA