Zavod podaljšal rok razpisa za hitrejši vstop mladih na trg dela

0
231
Ljubljana, Zavod RS za zaposlovanje. (Foto: STA)

Zavod za zaposlovanje je javno povabilo za hitrejši vstop mladih na trg dela podaljšal s konca septembra na konec oktobra. Ta delodajalcem omogoča pridobitev mesečne subvencije v višini od 300 do 420 evrov za zaposlitev brezposelnih, mlajših od 26 let, so danes sporočili.

Ponudbo za subvencionirano zaposlitev mladih lahko delodajalci, ki izpolnjujejo v razpisu opredeljene pogoje, oddajo elektronsko na portalu zavoda za delodajalce. Rok za to je do porabe sredstev oz. najdlje do 31. oktobra.

Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas. Ohraniti ga morajo najmanj 18 mesecev brez prekinitve in novozaposlenemu zagotoviti mentorstvo. Tako novozaposleni kot mentor se morata usposabljati pri zunanjem izvajalcu vsaj 30 pedagoških ur, zaželeno je pridobivanje digitalnih kompetenc.

Znesek mesečne subvencije se zviša za 70 evrov, če so mladi vključeni v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Sorazmerno nižjo mesečno subvencijo pa zavod izplača za zaposlitev s krajšim tedenskim delovnim časom v skladu z ustrezno odločbo pristojnega organa.

Od lanskega avgusta se je s pomočjo programa, ki pripomore k ciljem jamstva za mlade, zaposlilo več kot 1100 mladih po vsej Sloveniji, so navedli.

Zavod je povabilo Hitrejši vstop mladih na trg, ki je bilo drugo zapored, objavil v začetku februarja. Za vključitev okvirno 3350 brezposelnih mladih iz vse Slovenije je v tem povabilu na voljo 23,7 milijona evrov. Sredstva zagotavlja evropski instrument NextGenerationEU.

C. R., STA