Senat mariborske univerze potrdil ukrepe za nemoteno izvedbo pedagoškega procesa v novem študijskem letu

0
368
Univerza v Mariboru. (Foto: Andreja Seršen / STA)

Senat Univerze v Mariboru je na torkovi seji sprejel interventne ukrepe za nemoteno izvedbo pedagoškega procesa v novem študijskem letu. Ti narekujejo, da bo pedagoški proces na njihovih fakultetah potekal praviloma v živo, in sicer ob upoštevanju smernic Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ter morebitnih vladnih odlokov.

V kolikor to zaradi smernic NIJZ in ukrepov vlade ne bo mogoče, v izjemnih utemeljenih primerih načrtujejo tudi možnost izvedbe pedagoškega procesa na daljavo oziroma hibridno izvedbo. Slednje je sicer v pristojnosti vodstva fakultet, so sporočili z mariborske univerze.

Rektor Zdravko Kačič je člane senata sicer na seji med drugim seznanil z nadaljevanjem pogajanj za pridobitev zelene luči za projekt Innovum, senatorji pa so podali soglasje za pristop k Slovenski skupnosti odprte znanosti, do katerega bo prišlo na predlog Univerzitetne knjižnice Maribor.

Gre za iniciativo za nacionalni oblak odprte znanosti, katere cilj je povezati deležnike na področju odprte znanosti v Sloveniji v celovito in pregledno ureditev, vzpostaviti enoten, komplementarno delujoč sistem odprte znanosti v Sloveniji na področju storitev, orodij, infrastruktur in izobraževanja, spodbuditi širjenje, izmenjavo in ponovno uporabo znanja na način odprtega dostopa, razviti kompetence za prakticiranje odprte znanosti in vzpostaviti organizacijo usposabljanja za ciljne uporabnike.

V nadaljevanju seje je senat sprejel nekatere splošne akte, ki obravnavajo spremembe na področju pravilnika o kreditno ovrednoteni obštudijski dejavnosti, ocenjevanju kakovosti, sestavi delovanja senatov članic ter določila s habilitacijskega področja.

Člani senata so obravnavali tudi nekatere spremembe študijskih programov. Med drugim so podali predhodno soglasje k pripravi vloge za akreditacijo novega študijskega programa za izpopolnjevanje pri delu z otroki in mladostniki s težavami na področju socialnega vključevanja, ki ga bodo izvajali na pedagoški fakulteti. Študijski program bo namenjen strokovnim delavcem, ki so zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja, saj število otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v programih osnovne šole nenehno narašča, kader v osnovnih šolah pa je neustrezno strokovno usposobljen.

Senat se je seznanil še z eno spremembo vloge za akreditacijo novega študijskega programa za izpopolnjevanje, in sicer na področju zdravstvene nege v psihiatriji, ki ga bo izvajala fakulteta za zdravstvene vede. V sklopu tega programa bo študent nadgradil, poglobil in razširil znanja s področij preventive duševnih motenj, promocije duševnega zdravja, specialistične ambulantne dejavnosti, dela z odvisniki, forenzike, otroške in mladostniške psihiatrije, psihogeriatrije, urgentnih stanj v psihiatriji in skrbi za kronično duševno bolne.

J.S., STA