Ob evropskem dnevu jezikov o pomembnosti učenja jezikov

0
228
30. Slovenski slavistični kongres. (Foto: STA)

V Evropi na današnji dan praznujemo evropski dan jezikov, ki ga je Svet Evrope razglasil leta 2001 v evropskem letu jezikov. Dan je namenjen ozaveščanju o pomembnosti učenja jezikov in spoštovanju jezikovne pestrosti v Evropi, cilj pa je spodbuditi ljudi vseh generacij k učenju tujih jezikov.

 

Statistični urad RS (Surs) je ob evropskem dnevu jezikov sporočil, da velika večina odraslih v Sloveniji, starih med 18 in 69 let, razume vsaj en tuji jezik. Najpogostejši tuji jezik v tej starostni skupini je angleščina. Za 84 odstotkov odraslih je materni jezik slovenščina.

Med odraslimi osebami v Sloveniji jih kar 96 odstotkov razume ali uporablja vsaj en tuji jezik. Najnižji delež je med tistimi z največ osnovnošolsko izobrazbo, najvišji pa med tistimi z dokončano terciarno izobrazbo. Vsaj en tuji jezik razume ali uporablja 97 odstotkov moških in 94 odstotkov žensk.

Med tistimi, ki razumejo ali uporabljajo enega ali več tujih jezikov, jih 46 odstotkov oz. skoraj polovica nadpovprečno obvlada vsaj en tuji jezik, 37 odstotkov pa povprečno oz. razmeroma tekoče.

18 odstotkov odraslih razume ali uporablja en tuji jezik, 23 odstotkov dva, 19 odstotkov tri, 11 odstotkov štiri in 25 odstotkov odraslih pet tujih jezikov ali več.

Angleščino razume ali uporablja 74 odstotkov odraslih, med njimi jo nekaj več kot polovica posameznikov po lastni oceni med vsemi tujimi jeziki tudi najbolje obvlada. Drugi najpogostejši tuji jezik med odraslimi je hrvaščina, sledijo nemščina, srbohrvaščina, bosanščina, srbščina in italijanščina.

Med angleško govorečimi odraslimi jih ima šest odstotkov dokončano osnovnošolsko izobrazbo ali manj, 54 odstotkov srednješolsko in 40 odstotkov terciarno. Zelo podobna razporeditev je tudi med nemško govorečimi odraslimi. Med odraslimi z znanjem hrvaščine jih ima 11 odstotkov dokončano osnovnošolsko izobrazbo ali manj, 57 odstotkov srednješolsko izobrazbo in 32 odstotkov terciarno izobrazbo. Med odraslimi, ki znajo srbohrvaško, jih ima 15 odstotkov dokončano osnovnošolsko izobrazbo ali manj, 72 srednješolsko in 13 terciarno izobrazbo.

Pri 16 odstotkih odraslih materni jezik ni slovenščina, ampak najpogosteje bosanski, srbski, hrvaški ali albanski jezik. Med vsemi odraslimi jih ima pet odstotkov dva materna jezika, od tega 54 odstotkov moških in 46 odstotkov žensk, so še sporočili s Sursa.

Letošnja osrednja prireditev ob evropskem dnevu jezikov je bila 20. septembra v Hiši EU v Ljubljani. Na dogodku, ki ga je Generalni direktorat za prevajanje pri Evropski komisiji organiziral v sodelovanju z ministrstvom za vzgojo in izobraževanje ter Zavodom RS za šolstvo, je bilo med drugim mogoče prisluhniti najnovejšim ugotovitvam o pouku tujih jezikov v šoli v Evropi, podelili so tudi priznanja Zavoda RS za šolstvo šolam in učiteljem za prispevke v okviru pedagoškega foruma.

V Celovcu pa bodo danes dopoldne na Novem trgu ob evropskem dnevu jezikov šolarji in šolarke, učitelji in učiteljice ter starši javne dvojezične Ljudske šole 24 s petjem in branjem zgodbic v različnih jezikih opozorili na pomen znanja jezikov.

Na spletni strani evropskega dneva jezikov je med drugim tudi objavljen natečaj Jeziki v mojem razredu/šoli, s katerim šole vabijo k izdelavi plakatov, na katerih bodo predstavljeni vsi jeziki, ki so prisotni v njihovem učnem okolju. Rok za oddajo je 15. oktober.

C. R., STA