Pred začetkom šolskega leta intenzivna dela na objektu šentviške šole

0
382
OŠ Šentvid pri Stični (Foto: Gašper Stopar, Občina Ivančna Gorica)

V sklopu projekta celovite energetske sanacije javnih stavb v  lasti Občine Ivančna Gorica, se v poletnem času izvajajo gradbena dela tudi na Osnovni šoli Ferda Vesela Šentvid pri Stični.

Poleg priprav na začetek novega šolskega leta, se na objektu šole in njeni notranjosti izvajajo naslednja gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela:

  • vrtanje geosond za vgradnjo sistema toplotne črpalke za ogrevanje objekta in pripravo sanitarne tople vode,
  • zamenjava razsvetljave in vgradnja LED svetil in sijalk v šolskih prostorih in telovadnici,
  • menjava stavbnega pohištva na starem delu osnovne šole,
  • montaža sistema prezračevanja, ogrevanja in pohlajevanja v telovadnici,
  • vgradnja prezračevalnih naprav po učilnicah,
  • na zunanjosti objekta poteka namestitev toplotne izolacije po vseh strehah in nova strešna kritina.

Po sanaciji strehe sledi izvedba izolacije in fasaderska dela. Dela znotraj objekta bodo zaključena do začetka šolskega leta, dela zunaj objekta bodo zaključena do sredine meseca septembra.

Šola v Šentvidu bo poleg trenutnih del v sklopu energetske sanacije, v prihajajočem šolskem letu, deležna tudi konkretne prenove z razširitvijo dodatnih prostorov. Trenutno je v pridobivanju gradbeno dovoljenje.

Piše: Moja Dolenjska

Foto: Gašper Stopar, Občina Ivančna Gorica