Slavnostno odprtje študija portugalskega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

0
450
Slavnostno odprtje novega studijskega programa portugalskega jezika in književnosti na oddelku za romanske jezike in knjizevnosti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (Foto: Nebojša Tejić / STA)

Z dogodkom na Akademiji za glasbo v dvorani Tria Lorenz  so v Ljubljani pravkar slovesno odprli nov program portugalskega jezika in književnosti, ki ga bodo na Oddelku za romanske jezike in književnosti FF UL začeli izvajati v letošnjem študijskem letu. 

 

Dogodek je potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, udeleženke in udeležence pa sta poleg njega nagovorila tudi rektor UL prof. dr. Gregor Majdič in brazilski veleposlanik v Sloveniji gospod Eduardo Prisco Paraiso Ramos.

FF UL novi program uvaja po skoraj petnajstletnem obdobju lektorata za portugalski jezik in izbirnega predmeta portugalski jezik in kultura. Oddelek za romanske jezike in književnosti FF UL je ves ta čas plodno sodeloval z Institutom Camões. Leta 2019 so sodelovanje okrepili s podpisom Protokola o sodelovanju s FF UL, pobudi za študij pa je sledila podelitev Nakvisove akreditacije univerzitetnemu dvopredmetnemu študijskemu programu prve stopnje Portugalski jezik in književnost oktobra 2021.

S programom se odpira novo študijsko in znanstveno področje, ki prinaša možnosti za boljše jezikovno, kulturno in civilizacijsko, pa tudi gospodarsko in politično sodelovanje.

Študijski program bo nudil izobraževanje strokovnjakov na področju portugalskega jezika, luzofonskih kultur in književnosti ter študente in študentke usposabljal za nadaljevanje študija na drugostopenjski ravni. Dvopredmetnost študija omogoča kombiniranje z drugimi jezikovnimi, humanističnimi in družboslovnimi programi FF UL, tako da bodo diplomantke in diplomanti predvidoma tvorili zanimive poklicne profile z interdisciplinarnimi znanji. »S pomočjo Instituta Camões nameravamo krepiti tudi znanstvene izmenjave ter redna gostovanja portugalskih in brazilskih profesorjev in profesoric jezika in književnosti, ki bodo slušatelje in slušateljice seznanjali z najsodobnejšimi dognanji stroke in znanosti na teh področjih. S tem Filozofska fakulteta dodaja nov kamenček v mozaik znanstvenih raziskav iz jezikoslovja, književnosti in kulture,« je ob začetku izvajanja novega študijskega programa povedala dekanja FF UL prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar.

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič ob promociji novega študijskega programa poudarja: »Zelo sem vesel in ponosen, da na Univerzi v Ljubljani razvijamo nove pedagoške programe, s tem pa tudi znanstvena področja, Filozofski fakulteti iskreno čestitam za to nadgradnjo. Novi študij portugalščine potrjuje našo multikulturno usmeritev in odprtost v svet, s čimer dokazujemo, da smo kljub fizični majhnosti in omejitvam lahko veliki v povezovanju različnosti pod skupno univerzitetno streho.«

Znanje, pridobljeno med študijem na programu Portugalski jezik in književnost v Sloveniji, bo pomembno tako za gospodarstvo kot za negospodarske panoge, saj te izkazujejo potrebo po zaposlovanju bodočih diplomantk in diplomantov programa, ki jih zdaj na trgu dela še ni. Študijski program bo zapolnil doslej obstoječe vrzeli pri poznavanju portugalščine, znanj o portugalskem jeziku, luzofonskih kulturah in književnosti. Vsebinsko ta prvostopenjski dvopredmetni študijski program povezuje temeljna znanja s področja portugalskega jezika in književnosti z vrsto izbirnih vsebin s teh področij, zlasti jezikovnih, z zunanjo izbirnostjo pa prav tako tudi širšega področja humanističnih in družboslovnih ved. Temelji na močni vertikalni in horizontalni povezanosti predmetov, kar je bistvena lastnost študija jezika, kulture in civilizacije, saj nobene od sestavin ni mogoče obravnavati ločeno od drugih. Osnovo študija na programu v vseh letnikih predstavlja jezik.

Portugalščina, romanski jezik, ki je z več kot 270 milijoni govorci, je šesti jezik na svetu. Ob Portugalski in Braziliji je uradni jezik še v nekaj afriških in azijskih državah. Vse te države so potencialne partnerice, ki jih bodo študentje in študentke spoznavali na študijskih izmenjavah v programa Erasmus+.

Na področju portugalskega jezika in književnosti na FF UL delujeta doc. dr. Blažka Müller in doc. dr. Mojca Medvedšek.

FF / J.S.