Sredstva EU za digitalizacijo šol so bila porabljena neoptimalno

0
317
internet (Foto: Pixabay)

Sredstva EU za boljšo digitalizacijo šol niso bila uporabljena optimalno, je v danes objavljenem poročilu zapisalo Evropsko računsko sodišče. Pojasnili so, da je do tega prišlo zlasti zato, ker države članice sredstev EU niso uporabljale strateško. Izpostavili so še, da šole niso bile dovolj vključene v ugotavljanje potreb v šolstvu.

 

Revizorji so leta 2022 obiskali šest držav članic – Nemčijo, Grčijo, Hrvaško, Italijo, Avstrijo in Poljsko, da bi preverili napredek pri digitalizaciji šol. Ugotovili so, da bi lahko z ukrepi, ki jih je financirala EU, dosegli večji učinek.

V sporočilu za javnost so pri sodišču zapisali, da so države članice le malo izkoristile podporo EU za digitalizacijo svojih šol in da bi to lahko ogrozilo cilj EU, da se do leta 2025 vse šole povežejo s hitrim internetom.

“Pri pandemiji se je pokazalo, da šolski sistemi v skoraj vseh državah članicah niso bili dobro pripravljeni na poučevanje na daljavo,” je povedal član sodišča Pietro Russo, ki je vodil revizijo. Dodal je, da ima EU ambiciozne načrte za digitalno izobraževanje in lahko šolam pomaga pri tem, da bi pri pouku pogosteje uporabljale digitalno tehnologijo, ob tem pa menil, da bi bilo financiranje EU mogoče bolje izkoristiti.

Leta 2016 je Evropska komisija določila ciljne vrednosti, v skladu s katerimi morajo države članice do leta 2025 šole povezati z gigabitnim internetom ter jim omogočiti uporabo najsodobnejše opreme IT in sprejetje inovativnih načinov poučevanja in učenja. Vendar pa je lahko v letu 2022 hitre povezave dejansko uporabljalo le majhno število šol.

Komisija je leta 2018 sprejela tudi akcijski načrt za digitalno izobraževanje, ki ga je posodobila leta 2020. S pomočjo akcijskega načrta naj bi države članice EU svoje sisteme izobraževanja in usposabljanja lažje prilagodile potrebam digitalne dobe, vendar pri Evropskem računskem sodišču opažajo pomanjkanje temeljitega strateškega načrtovanja in zamude pri izvajanju posebnih programov.

C.R., STA