Tudi v letu 2023 bodo ostale nekatere prilagoditve mature zaradi covida-19

0
368
(Foto: Nebojša Tejić / STA)

Državni komisiji za poklicno in splošno maturo sta zaradi posledic epidemije covida-19 sprejeli nekatere prilagoditve maturitetnih izpitov v šolskem letu 2022/2023. Prilagoditve veljajo tako za predmaturitetni preizkus kot za spomladanski in jesenski izpitni rok obeh matur. Tako kot lani bo en tematski sklop, in ne dva, kot je bilo običajno.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, sta komisiji pri Državnem izpitnem centru zaradi razmer v preteklih letih tudi letos sprejeli odločitev o nekaterih prilagoditvah splošne in poklicne mature.

Kandidati bodo v skladu z maturitetnim koledarjem pisali prvo izpitno polo – esej iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika. Esej bodo pisali na podlagi že razpisanega tematskega sklopa Ženska na odru sveta, in ne iz dveh, kot je bilo v predkoronskih časih.

Prilagoditve so upoštevali že pri izboru besedil, saj so izbrana besedila del učnega načrta za slovenščino v gimnazijah in se pri pouku obravnavajo od prvega do četrtega letnika. Tako za razpravljalni kot za interpretativni esej bo razpisan en naslov, so pojasnili na komisiji za splošno maturo.

Pri razčlembi izhodiščnega besedila oziroma drugi izpitni poli zaradi celostnega dokazovanja/ocenjevanja sporazumevalne in metajezikovne zmožnosti v posameznih nalogah vsebinskih prilagoditev ni. Izjema je zadnja naloga (tvorjenje krajšega neumetnostnega besedila), pri kateri bodo kandidati tvorili eno izmed naslednjih besedil: uradno vabilo, uradno prošnjo, uradno pritožbo, javno vabilo, javno zahvalo, javno obvestilo in komentar.

Pri izpitu iz matematike uporaba računala na osnovni in višji ravni ne bo dovoljena, skladno s predmetnim izpitnim katalogom za splošno maturo bodo priložene matematične formule.

Pri izpitih iz tujih jezikov bodo kandidati izbirali med dvema naslovoma daljšega pisnega sestavka na osnovni oz. pisnega sestavka na temo iz književnosti na višji ravni. Pri tujih jezikih, kjer izbirnost doslej ni bila omogočena, bo torej predložen dodaten naslov, so zapisali.

Prilagoditve ustnih delov izpitov bodo enake kot na maturi 2022. Pri vsakem predmetu bodo učitelji z izločitvijo določenega števila listkov za 15 odstotkov zmanjšali število izpitnih vprašanj oz. izločili vsebine, ki ne bodo v celoti predelane oz. utrjene. Natančnejša navodila glede priprave gradiva za ustne izpite in obveščanja kandidatov o izločenih izpitnih listkih bodo šole dobile naknadno, so še dodali v komisiji.

J.S., STA