Več organizacij s skupnim pozivom k ureditvi šolske prehrane v okviru javne službe

0
265
(Foto: STA)

Prizadevanja za brezplačna kosila za osnovnošolce so združila več civilnodružbenih organizacij, ki so na konferenci pozvale k ureditvi šolske prehrane v okviru javne službe. 

Predstavniki Zveze prijateljev mladine Slovenije, Delavske svetovalnice, Društva Alergija, Društvom Celiac Slovenija, Konfederacijo sindikatov 90, Društva pedagogov Slovenije in Društva pedagoških delavcev Slovenije ter Združenjem ravnateljic in ravnateljev si prizadevajo za zagotovitev brezplačnih šolskih kosil. Čeprav so njihovi pogled različni, zlasti z Inštitutom 8. marec, so podprli zlasti prizadevanja za zagotovitev brezplačnih kosil najrevnejšim in za to, da bi bila šolska prehrana urejena v okviru javne službe. To pomeni, da bi bila delovna mesta kuharjev vezana na proračun in ne na lastno financiranje, zaradi česar so se šole v Sloveniji zlasti v času epidemije covida-19 po besedah predsednika združenja ravnateljev Gregorja Pečana znašle v finančnih težavah.

 

Ana Jakopič iz Konfederacije sindikatov 90 je ob tem opozorila na splošno pomanjkanje kadra v kuhinjah: “Vlada naj zagotovi, da bodo ti kadri pošteno plačani in bodo dejansko hoteli priti delat v vzgojo in izobraževanje.”

Pečan je izpostavil tudi sistemizacijo delovnega mesta dietnega kuharja. Sonja Štramec Nemec iz Društva za pomoč osebam z alergijami je pojasnila, da bi sprememba zakona o šolski prehrani pomembno vplivala na položaj dolgotrajno bolnih otrok, saj bi bila šolam onemogočena zavrnitev priprave dietne prehrane. K temu se pridružuje tudi Društvo Celiac Slovenija: “Socialno vključenost teh otrok, ki si jo želimo že šest let, bomo dosegli takrat, ko bodo starši zaupali šolski prehrani.”

Več bi bilo treba po besedah Pečana narediti za zagotovitev brezplačnega osnovnega šolstva tudi na katerih drugih področjih, ki prav tako bremenijo starše osnovnošolskih otrok.

Vlada pa je vložila dopolnilo k predlogu novele zakona o šolski prehrani, s katerim bi že v prihodnjem šolskem letu zagotovila brezplačno kosilo učencem, ki živijo v gospodinjstvih, pri katerih povprečen mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, “ne presega zgornje meje 4. dohodkovnega razreda, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev”. Do subvencije v višini 50 odstotkov pa bi bili upravičeni vsi, pri katerih povprečen mesečni dohodek na osebo ne presega zgornje meje 5. dohodkovnega razreda.

C. R., STA