Na Muti največja naložba v tem mandatu novi vrtec

0
301
Pogled na območje šolskega okoliša v Muti, ki se bo z gradnjo novega vrtca spremenil. (Foto: Vesna Pušnik Brezovnik / STA)

Največja naložba na Muti v mandatu nove županje Angelce Mrak bo novi vrtec z osmimi oddelki. Občina Muta ga načrtuje že več let, prva dela pa bodo po načrtih stekla letos. Obenem načrtujejo gradnjo ostale infrastrukture šolskega okoliša, s čimer se bo spremenila tudi podoba središča kraja.

Občina je za potrebe gradnje novega vrtca in dodatne infrastrukture šolskega okoliša že pred časom odkupila zemljišča ob šoli in zdajšnjem vrtcu. Večji del teh zemljišč je pripadal kmetiji, ki se je medtem preselila na drugo lokacijo, s tem pa so se odprle možnosti gradnje novega vrtca.

Za naložbo v novi vrtec, ki je trenutno ocenjena na okoli 3,2 milijona evrov, je občina pridobila tudi sredstva šolskega ministrstva v višini 1,17 milijona evrov. Računa še na sredstva Eko sklada, ostalo bo zagotovila sama. Trenutno poteka razpis za izbiro izvajalca gradbenih del, ki bo med drugim pokazal, kakšna je današnja ocena vrednosti projekta, je povedala županja.

Izbrani izvajalec bo najprej moral odstraniti več pomožnih kmetijskih objektov, šele nato se bo lahko začela gradnja vrtca. Ta bo nadomestil zdajšnjega, ki je star več kot 50 let in ga bodo po izgradnji novega porušili. Na občini načrtujejo, da se bodo prva dela začela še letos, vse skupaj pa naj bi zaključili v letu 2025. Tako je tudi financiranje naložbe razdeljeno na tri leta. “Mislim, da nas čaka ne samo finančno breme, ampak bomo s tem rešili vpis otrok za veliko let naprej,” je ocenila županja.

Predloga letošnjega proračuna, v katerem je za vrtec predvidenih prvih 722.000 evrov, občinski svet še ni dokončno potrdil. Minuli teden ga je županja s sodelavkami predstavljala na zborih krajanov, občinski svetniki pa ga bodo v drugem branju potrjevali predvidoma 28. marca. Proračun je nastavljen uravnoteženo in predvideva za 5,6 milijona evrov prihodkov in prav toliko odhodkov. Med drugim predvideva za 376.000 evrov zadolževanja.

Med večje letošnje naložbe v občini spadajo še zaključek lani začete gradnje dvorane na Gortini ter dve večji cestni naložbi. Ena zajema dokončanje preureditve dela Mariborske ceste, druga pa cesto v Bistriškem jarku na odseku karavla-Verdinek, je še napovedala od lani nova županja Občine Muta, ki delo občinske uprave dobro pozna, saj je tam neprekinjeno zaposlena od leta 2009, prvič pa je na občini začela delati leta 2000.

Županja po nekajmesečnem županovanju ocenjuje, da je sodelovanje z občinskim svetom dobro. V njem je 11 svetnikov iz 11 različnih list oz. strank. Med svetniki je šest takšnih, ki so bili v občinskem svetu že prej, razen treh svetnikov iz treh političnih strank so preostali neodvisni. Posebne koalicije županja ne načrtuje, doslej tudi še ni imenovala podžupana, ima pa to v načrtu, a bi prej rada opravila še nekaj razgovorov.

Prav tako načrtuje delno vsebinsko reorganizacijo občinske uprave, tudi zaradi sprememb, ki so nastale z njenim prevzemom vodenja občine. Trenutno pa teče postopek iskanja novega direktorja občinske uprave, potem ko občina tega delovnega mesta po njenih besedah ni imela zasedenega več kot leto in pol. Je pa sama za čas do imenovanja direktorja ali direktorice imenovala v. d. direktorice, to je Vesna Novak.

C.R., STA